Forpagter til Silkeborg Vandrerhjem

Danmarks outdoorhovedstad søger ny forpagter til Silkeborg Vandrerhjem.
Billede af Silkeborg Vandrerhjem

Forpagtning af Silkeborg Vandrerhjem, Åhavevej 55, Silkeborg

Silkeborg Kommune søger ny forpagter til Silkeborg Vandrerhjem. Vandrerhjemmet er beliggende midt i byen langs Gudenaaen og med Nordskoven som nærmeste nabo.

Silkeborg Kommune ser vandrerhjemmet som en stor og integreret del af Silkeborgs outdoorprofil.

Silkeborg har udnævnt sig selv til ”Danmarks Outdoorhovedstad” og det betyder blandt andet, at der skal etableres et trailcenter på dele af vandrerhjemmets matrikel. En proces som den fremtidige forpagter vil blive tæt inddraget i.

Ved udvælgelse af ny forpagter vil der blive lagt vægt på forslag eller krav til kontraktmæssige forhold, herunder forpagtningsafgiften. Der vil herudover blive lagt vægt på, hvordan man planlægger at drive vandrerhjemmet, samt relevant erfaringer med de påtænkte aktiviteter i og omkring vandrerhjemmet.

Motiveret interessetilkendegivelse afgives på blanket, som findes herunder eller fås ved henvendelse til Jeppe Thøgersen på telefon 20 58 62 76, som også kan kontaktes, hvis du har spørgsmål eller ønsker at besigtige vandrerhjemmet.

Frist for ansøgning mandag den 9. oktober 2017 kl. 12:00.

Se nærmere om vilkår for interessetilkendegivelse, retningslinjer for forpagtningen, faktaoplysninger: 

Sidst opdateret