Restaffald og dagrenovation

Restaffald er det daglige affald fra husholdningen. Det kaldes også for dagrenovation eller husholdningsaffald. Silkeborg Forsyning A/S sørger for at skraldespandene bliver tømt.
Skraldespand ved fortovskanten

Spørgsmål om restaffald og dagrenovation?

Du skal kontakte Silkeborg Forsyning A/S, hvis du har spørgsmål til dagrenovation eller til tømning af dine skraldespande.

Hvad er dagrenovation?

Dagrenovation er det daglige affald fra husholdningen, men en del skal du sortere fra til genbrug. Det gælder blandt andet glas, flasker, pap og papir.

Dagrenovation er brændbart affald, der let rådner og derfor er uhygiejnisk. Det kan f.eks. være:

  • snavset papir, pap og plast
  • emballager (kartoner til mælk, juice m.m.)
  • sod, aske og støvsugerposer 
  • engangsbleer og hygiejnebind 
  • rester af kød, fisk, sovs og fedt

Dagrenovation skal du lægge i skraldespanden på din ejendom. Din ejendom skal være tilmeldt indsamlingsordningen for dagrenovation.

Indsamlingsordningen er obligatorisk

Indsamlingsordningen for dagrenovation er obligatorisk, og du kan ikke aflevere husholdningsaffald på genbrugspladserne. Alle ejendomme skal derfor være tilmeldt og benytte ordningen. Der findes forskellige størrelser på skraldespandene. Din skraldespand skal kunne rumme ejendommens affald for 14 dage af gangen. 

Hvor må jeg aflevere dagrenovation?

Du må kun aflevere dagrenovation i ejendommens skraldespand. Du må ikke aflevere det på f.eks. genbrugspladsen. Du må heller ikke sammenblande dagrenovationen med affald til genanvendelse f.eks. rent papir, pap, flasker og glas.

Hvor skal skraldespanden stå?

Der gælder særlige regler for placering af skraldespanden og adgangsvejen hen til skraldespanden. Se reglerne i Silkeborg Kommunes Regulativ for husholdningsaffald - kig i § 9.6 (se boksen til højre).

Hjemmekompostering af grønt affald

Silkeborg Kommune opfordrer alle borgere til selv at kompostere grønt køkkenaffald og haveaffald. Det er godt for miljøet og for din have. 

Kompostering må ikke medføre uhygiejniske forhold eller være til gene for dine naboer ved lugt eller ved at tiltrække skadedyr.

Sidst opdateret