Lugt, støj og røg

Lugt, støj eller røg fra både private og virksomheder kan være generende for de omkringboende. Ved væsentlige gener har Silkeborg Kommune mulighed for at gribe ind via miljøbeskyttelsesloven. Her kan du se, hvor man henvender sig ved forskellige typer af gener.
billede af skorsten med røg

Støj fra naboen

Hvis du er generet af støj fra naboen, så prøv først selv at kontakte naboen for at finde en løsning. Hvis det ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du henvende dig følgende steder:

  • Høj musik eller støjende adfærd: Silkeborg Politi, tlf. 96141448 eller 114.
  • Gøen eller hylen fra hunde: Silkeborg Politi, tlf. 96141448 eller 114. 
  • Støj fra beboer i bolig/ejerforening: Bolig/ejerforeningens bestyrelse. 
  • Mere end almindelig støj fra private motordrevne redskaber, værktøj samt ventilationsanlæg m.m.: Silkeborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg eller teknisk@silkeborg.dk.
  • Støj fra husdyrhold, f.eks. høns: Silkeborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg eller teknisk@silkeborg.dk.
Miljøministeriet har udgivet følgende foldere om støj:

Folder om støj fra udendørs musikarrangementer
Folder om støj fra selskabslokaler m.m.
Folder om støj fra restauranter og værtshuse

Folder om nabostøj i hus og have

Silkeborg Kommune har desuden udgivet disse foldere om høns og husdyrhold:

Folder om høns og det gode naboskab (pdf)

Folder om krav og særlige miljøregler til hestehold(pdf)

Støj fra knallert, gokart og lignende på privat grund skal overholde reglerne i denne forskrift:

Forskrift vedrørende ikke erhvervsmæssig kørsel på privat grund med knallert, gokart og lignende i Silkeborg Kommune.

Røg fra naboen

Hvis du er generet af røg fra naboens brændeovn m.m., så prøv først selv at kontakte naboen for at finde en løsning.

Hvis det ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du henvende dig til: Silkeborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg eller teknisk@silkeborg.dk.

Du kan klage over røgen ved at udfylde dette skema.


Links om brændeovne


Miljøstyrelsens hjemmeside om luftforurening fra brændeovne

Faktaark om Miljøstyrelsens Brændeovnsbekendtgørelse
.

Retsinformations hjemmeside med Brændeovnsbekendtgørelsen


Støj, lugt og andre miljøgener fra virksomheder

Hvis du er generet af støj, lugt eller andre miljømæssige gener fra en virksomhed, forretning eller lignende, så prøv først selv at kontakte virksomheden for at finde en løsning.

Du kan læse mere om støj fra virksomheder og om miljøstyrelsens vejledende støjgrænser her  


Hvis det ikke hjælper, og genen er væsentlig, kan du henvende dig til: Silkeborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg eller teknisk@silkeborg.dk.

Du kan klage over støj eller lugt ved at udfylde dette skema.

Gener fra bygge- og anlægsarbejde

Ved bygge- og anlægsarbejde kan der være gener, fx støj, støv og vibrationer.

Silkeborg Kommune har vedtaget en forskrift , som skal overholdes ved bygge- og anlægsarbejder, herunder støjgrænser, regler for underretning mm.

Her kan du kan se forskriften.

Sidst opdateret