Rotter

Hvis du ser en rotte, har du pligt til at anmelde det til Kommunen. Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner. Det er let at anmelde rotter her på hjemmesiden.
Billede af en rotte

Vil du anmelde rotter?
Som grundejer har du pligt til at sikre og renholde din ejendom, så rotternes muligheder for at leve på din ejendom begrænses mest muligt. Alle der observerer rotter eller spor efter rotter, har pligt til straks, at underrette kommunen. Gå til siden for rotteanmeldelse.

Vær opmærksom på følgende tegn på rotter
Udendørs kan rotter afsløre sig ved huller i jorden. Det kan for eksempel være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på rotter.
Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke at være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

Lyde
Piben og kradsen i vægge, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af. Lad vores rottebekæmper afgøre, hvem der er på færde.

Lugt
Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om både kloak og grisestald.

Rottelort
Rotter efterlader sig ekskrementer. Rottelorte er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De er spidse i den ene ende. Se evt. videoen ”Er det rotter?” på Rotteangreb.dk

Hvad skal du gøre?
Har du set spor efter rotter eller en rotte, så anmeld det med det samme. Rottebekæmperen kan hurtigt reagere når du anmelder rotter online. Du kan anmelde rotter 24 timer i døgnet.

I følgende situationer har du en særlig forpligtelse til at rottesikre din ejendom: 
    1. Fuglefodring: Pas på du ikke også fodrer rotterne. Foderet skal være spist op til natten. 
    2. Hvis du har høns, andre fuglehold eller kaniner har du pligt til, at rottesikre hønsehuset eller kaninburet. 
    3. Kloakbrud giver rottetilhold, så kloakken skal være tæt. 
    4. Sørg for at der ikke er noget spiseligt på grunden som rotter kan komme til. Det kan være korn, fuglefoder, æbler eller sovs og kødrester i komposten mm.

Du kan se små videoer om ovenstående emner på Rotteangreb.dk

Hvad gør kommunen?
Når du har anmeldt rotter vil du blive kontaktet af kommunens rottebekæmper. Vi kontakter dig normalt inden for 1 uge fra du har anmeldt rotterne, dog senest dagen efter, hvis det er rotter i beboelsen. Så kigger vi på stedet og drøfter bekæmpelsen med dig, samt hvad årsagen til rottetilholdet kan være.

Bekæmpelsen vil typisk ske ved, at der lægges rottegift ud og laves aftaler med dig om, hvordan du sikrer din ejendom, så der ikke kommer rotter en anden gang.

Silkeborg Kommune har lavet en plan for bekæmpelse af rotter. 

Se planen for rottebekæmpelsesområde (pdf)

Hvem skal betale?
Det koster dig ikke noget at få bekæmpet rotter. Udgiften betaler du allerede over ejendomsskatten. Det gælder både private, virksomheder, offentlige institutioner mv.

Men udbedring af skaderne, som rotterne har forvoldt på din ejendom, skal du selv betale. Det gælder også skader på kloakanlæg.

Det kan blive rigtig dyrt, så det er derfor vigtigt at få bekæmpet rotterne i tide.

Hvis du uden for vores åbningstid konstaterer rotter og ønsker rottebekæmpelsen iværksat straks, kan du kontakte et privat skadedyrsfirma for egen regning.

Sidst opdateret