Her har vi særlig fokus på at bekæmpe rotter i efteråret 2017

Silkeborg kommunes rottebekæmper, vil i løbet af efteråret 2017 besøge alle ejendomme i landzone, samt de landbrug i byzone, som ligger nord for Silkeborg og eller øst for Kjellerup, se område 2 på nedenstående oversigtskort. Der vil blive foretaget rottebekæmpelse på de ejendomme, hvor der er rotter.

Du får ikke mere besøg 2 gange om året, men kun 1 gang hvert 2. år. Kommunen vil fremover være opdelt i 4 områder og i dette efterår, er det primært ejendommene i område 2, som får besøg.
 
Det er vigtigt, for en effektiv kommunal rottebekæmpelse, at kommunens rottebekæmpere kan kontakte ejer eller lejer personligt, for at udspørge om eventuel rottetilhold på ejendommen. Hvis der ingen træffes hjemme, bliver der afleveret en seddel med angivelse af, hvordan rotter skal anmeldes.

I byzoneområder, sommerhusområder og områder, hvor der er meddelt dispensation for rotteeftersynet, sker bekæmpelsen kun, hvis man anmelder det til kommunen.

Anmeldelse af rotter på kommunens hjemmeside
Uanset hvilket område du bor i, så har du pligt til at anmelde rotter til kommunen, lige så snart du ser dem. Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner.

Det er let at anmelde rotter på hjemmesiden. Har du set en rotte, så anmeld det straks på http://rotteanmeldelse.silkeborgkommune.dk

Har du ikke adgang til en computer er det muligt, at anmelde rotter på alle hverdage fra kl. 7 til 9 på telefon nr. 61 14 24 67.

 

Sidst opdateret