Nyheder om Miljø, energi og affald

Her kan du læse nyheder i kategorien Miljø, energi og affald

Skrotpræmie for de mest forurenende brændeovne

Røg fra tag

En ny skrotningsordning gør det nu muligt at få tilskud fra Miljø- og Fødevareministeriet til skrotning af din gamle brændeovn. Tilskuddet gives efter først-til mølle-princippet.

Drikkevandsforurening i Mollerup

vandhane, drikkevand

Vandet fra Mollerup Vandværk er forurenet med colibakterier, og dit drikkevandet skal koges, hvis du får vand herfra!

Rottebekæmpelse i det åbne land

Rotte

Silkeborg kommunes rottebekæmper, vil i løbet af foråret 2015 besøge de ejendomme i landzone samt landbrug i byzone, som ligger vest for Silkeborg og Kjellerup. Der vil blive foretaget rottebekæmpelse på de ejendomme, hvor der er rotter.

Sidst opdateret