Teknik- og Miljø gør høringer og afgørelser mere synlige

Nu er det blevet nemmere at få et overblik over Teknik- og Miljøs høringer og afgørelser.
Hammer

Teknik-og Miljøs hjemmesider omkring høringer og afgørelser er blevet opdateret, så det nu er blevet mere overskueligt for dig at se, hvilke sager der bliver sendt i høring.

Ifølge lovgivningen skal kommunen sende bestemte sager i offentlig høring, fx lokalplaner. I andre sager, hvor det er vigtigt at høre så mange synspunkter som muligt, vælger kommunen selv at sende en sag i høring, selvom loven ikke kræver det. Fx kommunens sundheds- og ældrepolitik.

Du har mulighed for at komme med din mening i næsten alle sager.

Når afgørelserne er afsluttet har du som borger også mulighed for at klage over resultatet. Du finder en klagevejledning under de fleste afgørelser.

Læs mere om høringer og afgørelser.

Sidst opdateret