Rottebekæmpelse i det åbne land

Silkeborg kommunes rottebekæmper, vil i løbet af foråret 2015 besøge de ejendomme i landzone samt landbrug i byzone, som ligger vest for Silkeborg og Kjellerup. Der vil blive foretaget rottebekæmpelse på de ejendomme, hvor der er rotter.
Rotte

Du får ikke mere besøg 2 gange om året som tidligere, men kun 1 gang hvert 2. år. Kommunen vil fremover være opdelt i 4 områder og i dette forår, vil det primært være ejendomme vest for Silkeborg og Kjellerup som får besøg. 

Klik på kortet og se områderne.

Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller lejer på ejendommen, men træffes der ikke nogen hjemme, bliver der afleveret en seddel med angivelse af, hvordan rotter skal anmeldes.

I byzoneområder, sommerhusområder og områder, hvor der er meddelt dispensation for rotteeftersynet, sker bekæmpelsen kun, hvis man anmelder det til kommunen.

Anmeldelse af rotter på kommunens hjemmeside

Uanset hvilket område du bor i, så har du pligt til at anmelde rotter til kommunen lige så snart du ser dem. Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner.

Det er let at anmelde rotter på hjemmesiden. Har du set en rotte, så anmeld det straks via dette link.

Sidst opdateret