Nyheder om Natur

Her kan du læse nyheder i kategorien Natur

Hule træer skal fældes før flagermus går i vinterhi

Nordskovvej Silkeborg

For at gøre klar til den kommende Nordskovvej, fælder Silkeborg Kommune seks træer i det gamle banetracé. Det sker netop nu af hensyn til områdets flagermus, der ikke endnu har taget hul på vintersøvnen eller yngler på denne tid af året.

Ekstra grødeskæring i Gudenåen

Graedeskaering Gudenaaen

Vandstanden i Gudenåen og i Silkeborg Langsø og Ørnsø er meget høj. Borgmester Steen Vindum har derfor anmodet om, at der hurtigst muligt gennemføres en ekstraordinær grødeskæring på strækningen fra Tange Sø til Silkeborg. Arbejdet ventes at gå i gang i uge 35.

Nu skæres grøden i Gudenåen

Gudenåen

Grødeskæring 2017 i Gudenåen på strækningen Silkeborg til Tange Sø er igangsat 15. juni, efter vandstanden er steget kraftigt igennem den seneste tid.

Kom med til indvielsen af den nyrenoverede Træksti

Traekstien

Fredag den 19. maj indvies den nyrenoverede Træksti, fra Porskær til Svostrup Kro, og alle er meget velkomne til en hyggelig eftermiddag i det fri. Med renoveringen har Trækstien fået nyt liv, og er blevet farbar for gående og cyklister en større del af året.

Kom til borgermøde om Silkeborg Kommunes nye friluftsstrategi

Gudenåen

I Silkeborg Kommune er vi beriget med en unik og enestående natur, som giver mulighed for mange forskellige oplevelser. Den nye friluftsstrategi udstikker kursen for Silkeborg Kommunes ambitioner for friluftslivet. Friluftsstrategien er en del af Kommuneplan 2017, der lige nu er i høring.

Sidst opdateret