Naturture oktober 2017 - april 2018

Tag med på naturtur. Alle er velkomne til at deltage og høre mere om naturen netop nu. Se mere om kommunens ture her på siden eller læs om andre ture i folderen.
billede af folk på naturvandring

Naturture efterår 2017 - forår 2018

Fold alle ud

Laver på heden - Lørdag den 18. november kl. 13.00 - ca. 15.00

Laver, eller lichener, er organismer der er en kombination af en alge og en svamp. 

På Vrads Sande findes en artsrig lavflora, som vi sammen med lav-kender Lars Jørgen Grønbjerg fra Vrads, vil se på. 

Undervejs opleves den flotte hede og indlandsklitter i området.
 

Medbring lup/kikkert, varm påklædning og evt. noget varmt på thermokanden.

Mødested: Holdepladsen på St. Hjøllundvej, midt på Vrads Sande (ca. 1,5 km fra Vrads Kirke).

Arrangør: Silkeborg Kommune, Natur og Miljø.

Turleder: Peter Lange tlf. 8970 2085 og Lars Jørgen Grønbjerg.

Vinterfugle ved Sminge Sø - Torsdag den 18. januar kl. 16.00 - ca. 17.30

Turen gå til fugletårnet ved Sminge Sø, hvor vi oplever flokke af gæs og sangsvaner flyve ind til overnatning på søen.

 

Der vil også være mulighed for forskellige ænder og lappedykkere, samt isfugl.

 

Husk varm påklædning, kikkert og noget varmt på thermokanden.

Mødested: P-pladsen, Allinggårdsvej 34, følg skiltet mod Fugletårn.

Arrangør: Silkeborg Kommune, Natur og Miljø.

Turleder: Peter Lange tlf.: 8970 2085.

På sporet af odderen - Søndag den 4. februar kl. 10.00 - ca. 13.00

Silkeborg Kommunes ”ansvarsart” er odderen, som kan træffes ved alle vore vandløb.

 

Vi går en tur langs Funder Å i Funderholme, for at se efter spor efter odder.

 

Undervejs fortælles om livet i vandløbet, vandløbsrestaurering, og vi kigger efter vandstær, isfugl og hvad der ellers rør sig.

 

Husk gummistøvler, vi går i vådt terræn! Samt kikkert.

Mødested: P-pladsen i Vesterskov/Gjessøvej, ved mindestenen (ca. 1 km. før Funderholmevej). Her samler vi os i færre biler og kører ned til åen.

Arrangør: Silkeborg Kommune, Natur og Miljø.

Turleder: Peter Lange tlf.: 8970 2085 og Åge Ebbesen.

Natur og biodiversitet i Vestre Kejlstrup Plantage og skove ved Høje Kejlstrup - Lørdag den 7. april kl. 13.00 - ca. 15.30

Skovene, der tilhører Silkeborg Kommune, ligger på skråninger med udsigt over Silkeborg.

 

Det er blandet skov med egekrat og bøgeskov, samt lysåbne områder med hede, græsarealer og mose. 

Silkeborg Kommune har fået kortlagt naturindholdet i området, og på turen fortælles om resultatet af denne undersøgelse.

Mødested: Kejlstruphøjvej, overfor nr. 2. Parkering i vejkanten.

Arrangør: Silkeborg Kommune, Natur og Miljø.

Turleder: Peter Lange tlf.: 8970 2085.

Sidst opdateret