Naturture april 2018 - september 2018

Tag med på naturtur. Alle er velkomne til at deltage og høre mere om naturen netop nu. Se mere om kommunens ture her på siden eller læs om andre ture i folderen.
billede af folk på naturvandring

Naturture april 2018 - september 2018

Fold alle ud

Stenholt Skov - Mandag den 14. maj kl. 19.00 - ca. 21

Stenholt Skov

Stenholt Skov er et af Jyllands største og bedst bevarede egekrat.
Vi går en tur i det gamle egekrat og hører om nogle af de mange
kulturhistoriske spor, tidligere driftsformer og om arbejdet med at
bevare egenes kratpræg. Undervejs ser vi også lidt på planter og
lytter til skovens fugle.

Turen er på ca. 3 km og varer ca. 2 timer.

Mødested: P-pladsen ved Klosterlundvej 10G, 7442 Engesvang,
som ligger 1,5 km nordvest for Klosterlund Museum
og 1,2 km sydøst for Klode Mølle.

Arrangør: Silkeborg Kommune, Natur og Miljø.

Turledere: Peter Lange og Poul Erik Thystrup Silkeborg
Kommune

Natur og Miljø tlf.: 89 70 20 85.

De vilde blomsters dag - Søndag den 17. juni Kl. 13.00 til ca. 15

De vilde blomsters dag i Orkideskoven ved Hjortsballe

Verner Dalsgaards plantage drives ekstensivt, og der er store
bestande af priklæbet gøgeurt, skovgøgelilje, skovhullæbe samt
liden vintergrøn.

Mødested: læssepladsen ved skoven, følg skiltene mod
Hjortsballe-røserne, grusvejen lidt vest for
Sepstrupvej 12, 8653 Them.

Arrangør: Silkeborg Kommune Natur og Miljø i samarbejde
med Dansk Botanisk Forening.

Turledere: Peter Lange, Silkeborg Kommune (tlf.: 89 70 20 85)
og Verner Dalsgaard.

Turen er en del af De vilde blomsters dag læs mere på http://vildeblomstersdag.dk 

Naturpleje og natravne - Torsdag den 28. juni kl. 20.00 - ca. 23.30

Naturpleje og Natravne

Vi går en tur til Bøgelund Banke ved Vrads, nyder det storslåede
landskab, hører om kommunens naturpleje i området og lytter til
stilheden. Gåturen er på ca. 2 km. i stærkt kuperet terræn!

Den medbragte kaffe/the indtages undervejs.

Bagefter kører vi til St. Hjøllund Plantage hvor vi håber at høre og se natravnen.

Turen slutter omkring kl. 23.30. Husk godt fodtøj, lidt til kaffepausen, myggeolie og evt.
kikkert.

Mødested: P-pladsen ved Vrads Station, Lystrupmindevej
15, ml. Bryrup og Vrads.

Arrangør: Silkeborg Kommune Natur og Miljø.

Turledere: Peter Lange og Poul Erik Thystrup, Silkeborg Kommune Natur og Miljø tlf.: 89 70 20 85.

Stenholt Mose - Torsdag den 16. august kl. 19.00 - ca. 20.30

Stenholt Mose

Aftentur i Danmarks 3. største højmose.

Vi går en tur i mosen og hører om tørvegravningen og den genopretning af højmosen,
som Silkeborg Kommune har fået udført. Vi ser desuden på
mosens karakteristiske plantesamfund.

Projektet er en del af EU Life projekt Life 70 - Rare Nature.

Mødested: Bedehøjvej, ca. 300 m. før Bedehøjvej 1, 7442 Engesvang, parkering i vejkanten.
Arrangør: Silkeborg Kommune Natur og Miljø.

Turleder: Bente Sørensen og Poul Erik Thystrup, Silkeborg
Kommune Natur og Miljø (tlf.: 89 70 15 22), samt lodsejer Jens Michael Frank.

Gjern Bakker - 23. august 2018 kl. 18.30 - ca. 20

Gjern Bakker

Gjern Bakker plantage er på ca. 45 ha., og overvejende bevokset
med egekrat samt plantager af nåletræ. En del af plantagen bliver
omlagt fra træproduktion til natur, og det betyder at der bliver
etableret større lysåbne arealer, der bliver til hede og mose.

Mødested: P-pladsen P3, følg skiltene fra Svostrupvej
mellem Gjern og Svostrup.

Arrangør: Silkeborg Kommune Natur og Miljø.

Turledere: Peter Lange og Kristoffer Jørgensen, Silkeborg
Kommune Natur og Miljø tlf.: 89 70 20 85.

Sidst opdateret