Trækstien Langå til Randers

Fra Langå til Randers ad natursti langs smukke, åbne enge med rigt fugleliv og gennem rekreative, bynære naturområder. I stedet for Trækstien kan man følge den parallelle cykelrute
Langå - Randers - Trækstien

Beskrivelse

Trækstien kan være meget våd omkring Langå. Man kan vælge at følge den lille sti, der går ind mod Langå lige på den anden side af jernbanen ved Åbro. Hold til højre for at komme ned til stationen og hovedgaden gennem Langå og passer banen igen på den anden side af byen. Er Trækstien meget våd, er cykelrute 29 et godt alternativ. Hop evt. på Trækstien igen ved Johannesberg. Fra Fladbro indgår Trækstien i et stinet i rekreativt naturområde sydvest for Randers. 

Rutens længde: Ca. 14 km 

 Klik for at se kortet over strækningen Langå - Randers

Ved Fladbro løber Nørreåen ud i Gudenåen.

Brug oplevgudenaa.dk undervejs på din smartphone. 

Seværdigheder undervejs


Langå

Langå er præget af sin beliggenhed ved Gudenåen og af sin status som jernbaneknudepunkt. Den gamle rustrøde jernbanebro fra 1862, som Trækstien passerer, er bevaringsværdig som et monument over jernbanens pionertid og pramfartens endeligt. Læs mere om de fredede broer i Langå - den rustrøde jernbanebro fra 1862 og Amtmands Hoppes bro fra 1905. 

Imellem de to broer passerer Trækstien Langå Egeskov, og på den anden side af åen ligger hovedgården Løjstrup med en enestående beliggenhed på det gamle fredede voldsted fra middelalderen med voldgrave som grænser tæt til Gudenå. 

Ved Langå Marina er der i 2016 rejst en 3 meter høj jernskulptur af en pramdrager udført at kunstneren Erik Heide.

Gudenåengene

På strækningen mellem Langå og Randers har Aage V. Jensens Naturfond genskabt 328 hektar enge og vådområder på begge sider af Gudenåen. Her kan man opleve et rigt fugleliv såvel i ynglesæsonen som i træksæsonen. Nogle steder  er de gamle diger bevaret langs Gudenåen, og i Vorup Enge på sydsiden af åen er der sat bisoner ud. De oversvømmede enge bidrager til større biodiversitet og renere vand i Gudenåen. Flere steder langs Gudenåen er gode fiskepladser. Læs mere om Gudenåengene.

Den historiske Frisenvold Laksegård

Siden middelalderen har der været laksegårde i Randers Fjord og op ad Gudenåen indtil Ulstrup. Frisenvold Laksegård var den helt dominerende i 1800tallet. De fleste laksegårde blev efterhånden sløjfede for at give plads til pramfarten.    

Fladbro

Fladbro Kro ligger ved det naturlige overgangssted over Nørreåen. Den nuværende hovedbygning er opført i 1859. Randers kommune købte kroen og hele området i 1897 og anlagde en lystskov for byens borgere. Kroen overgik til privat eje i 1960. 

Tørvebryggen i Randers

Trækstien langs Gudenåen slutter – eller begynder – ved Tørvebryggen i Randers. Ved Tørvebryggen lå kåghavnen. Her blev pramdragerne hyret til at trække prammene op ad Gudenå, og her blev der losset tørv, brænde og tegl. Kåghavnen er for længst opfyldt, men flere af de gamle pakhuse ligger her stadig. Læs mere om Randers` historie.

Sidst opdateret