Vandløbsregulativer

Vandløbsregulativerne fastsætter regler for vedligeholdelsen af de offentlige vandløb. Private vandløb skal vedligeholdes af bredejerne efter vedligeholdelsesbestemmelser.
Luftfoto af Gudenåen ved Truust

Fællesregulativ for visse vandløb i Silkeborg Kommune

Afvandingsvandløbene

Afløb fra Båstrup Sø

Afløb fra Frederiksdal Mose

Afløb fra Hvam Sø
Alling Å, Hinge Å

Alling Å, billeder

Ans Bæk, Afløb fra Grønbæk

Boest Bæk

Bryrup Å (inkl. Kulsø og Kvindsø)

Dalby Bæk

Dalsgård Bæk

Funder Å, Ørnsø og Lyså

Geddebæk, Sygehusbæk og Dalsgård Bæk - regulativ

Gjelå og Tudbæk

Gjern Å

Gjessø Bæk og Jenskær Bæk

Regulativ for Gravbæk og Thorsø

Gudenå: Mossø til Silkeborg

Gudenåen: Mossø til Silkeborg, tillæg nr. 1

Gudenåen: Silkeborg - Randers 2000

Gudenåen: Silkeborg - Randers 2000, redegørelse

Gudenåen: Silkeborg Randers 2000, kortbilag

Tillægsregulativ til amtsvandløbene i Århus Amt, december 2004

Haller Å og Voer Strøm

Haurbæk

Hinge Å

Hulbæk

Kærsmølle Bæk, faunapassage ved Kærsmølle

Kærsmølle Bæk - Tillæg til regulativ

Lemming Å-systemet

Levring Bæk

Lille Klosterlund Bæk - Vedligeholdelsesbestemmelser

Linå og Linå Grøft

Lyngbygårds Å

Lystrup Å

Mausing Møllebæk

Nimdrup Bæk med tilløb

Nørbæk

Salten Å

Silkeborg Langsø

Skjellegrøft, Tanghus Bæk, Haurbæk og Afløb fra Nørskovlund

Smedebæk

Sorring Skelbæk

Sugebæk

Tange Å

Tange Å og Thorning Bæk

Vandløb med stor miljømæssig interesse

Ll. Klosterlund

Vrads Bæk og Salten

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb i Silkeborg Kommune

Sidst opdateret