Vandløbsregulativer

Vandløbsregulativerne fastsætter regler for vedligeholdelsen af de offentlige vandløb. Private vandløb skal vedligeholdes af bredejerne efter vedligeholdelsesbestemmelser.
Luftfoto af Gudenåen ved Truust
Silkeborg Kommune har en særlig hjemmeside til vandløbsregulativer. Her kan du finde alle kommunens regulativer og se vandløbene på et digitalt kort.
Sidst opdateret