Vandløbsprojekt i Grundel Bæk og Højkol Bæk

Silkeborg Kommune forbedrer levevilkår for fisk i to vandløb med midler fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet. Der skal lægges gydegrus i Grundel Bæk og fjernes et stemmeværk i Højkol Bæk.
Spærring i Højkol Bæk

Projektet rummer to indsatser, som er en del af indsatsprogrammet i statens vandplaner. Dels restaurering af en strækning af Grundel Bæk nord for Demstrup og dels fjernelse af en spærring i Højkol Bæk øst for Salten.

Anlægsarbejdet blev udført i efteråret 2016. I Grundel Bæk blev der etableret seks gydebanker for ørreder, og der blev udlagt skjulesten på en i alt 1050 m lang strækning. I Højkol Bæk blev der skabt faunapassage ved afløbet fra Mørksø ved, at det hidtidige stemmeværk blev fjernet og erstattet af et opstemmende stryg af grus og sten.

Projektet bliver finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

  • EU logo
  • Hav & Fisk logo
  • Miljø- og Fødevareministeriet logo
Sidst opdateret