Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigten giver en hurtig adgang til kommunens selvbetjeningsløsninger døgnet rundt, året rundt.

Vær opmærksom på:

  • Mange selvbetjeningsløsninger kræver NemID
  • Bruger du smartphone eller tablet?: For at få fuld funktionalitet i pdf-blanketterne, kræver det, at du anvender Acrobat Reader fra Adobe til blanketterne.

Arbejde og ledighed

Børn unge og familie

Flytte bo bygge

Handicap og psykiatri

Kultur og fritid

Miljø energi og affald

Miljø

Anmeld mindre dyrehold

Anmeldelse af rotter

Ansøgning om medbenyttelse af dræn

Ansøgning om tilladelser til vandindvinding og anlæg

Beplantet filteranlæg

Spildevandsanlæg

Tilslutning til kloak

Kloakfærdigmelding - Spildevandstilslutning til offentlig kloak

Kloakfærdigmelding - Spildevandsanlæg

Skema til optegning af kornkurve

Minirenseanlæg

Nedsivningsanlæg

Ansøgning om nedsivning af regnvand

Pileanlæg

Nedsivning af regnvand fra enfamilieshus – Krav og indberetningsblanket

Nedsivning af regnvand fra enfamilieshus – Krav og indberetningsblanket

Samletank

Ansøgning om minimumsfrist og afdragsordning

Støj, lugt og røg

Tilladelse efter planloven

Dokumentation for tømning af bundfældningstank

VVM-ansøgning af andre projekter

VVM-ansøgning for virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgør.

Natur

Pas og kørekort

Seniorer og pensionister

Sundhed, omsorg og sygdom

Veje trafik og transport

Erhverv

Politik

Kommunen

Sidst opdateret