Anmeld uheld og tilskadekomst

Hvis du mener, at kommunen kan være ansvarlig for, at du er kommet til skade ved f.eks. fald eller uheld på kommunens arealer, veje eller fortove, er du velkommen til at udfylde vores anmeldelsesformular eller kontakte kommunens forsikringsafdeling.
Når vi har modtaget din anmeldelse, vil vi vurdere og behandle dit krav.
Anmeldelse af ansvarsskade
Indtast skadeslidtes navn
*
*
*
Indtast skadeslidtes by
*
Hvor skete skaden?
Indtast adresse, postnummer og by
*
Vælg dato hvor skaden skete
*
Indtast tidspunkt hvor skaden skete
*
Beskriv uheldet udførligt, så hændelsesforløbet klart fremgår. Ved skade på fortov som følge af niveauforskel, skal niveauforskellen oplyses i cm.
*
Er skadeslidte myndig?


Hvis der svares nej, skal værges navn og adresse oplyses
*
Indtast adresse, postnummer og by
Er skadeslidte momsregistreret

*
Skade på person
Er skadeslidte dækket af en syge- eller ulykkesforsikring?

Skade på ting eller dyr
Hvilke ting er beskadiget? Bygning, bil, tøj osv.
Kontaktoplysninger. Hvem kan Silkeborg Kommune kontakte, hvis vi har brug for flere informationer?
*
Indtast adresse, postnummer og by
*
*
Billeddokumentation
Dette er et kontrolsprøgsmål, som vi beder dig besvare. Vi bruger spørgsmålet for at undgå computerstyrende spamhenvendelser.
*
Sidst opdateret