Ansøgning om etablering eller ændring af vandhul

Du kan bruge formularen nedenfor til at ansøge om etablering eller ændring af vandhul.

 

Ansøger - udfyldes kun hvis ansøger ikke er ejer
*
Oplysninger om ejendomme
*
*
*
*
*
*
*
Begrundelse for ansøgningen
*
Oversigtskort med angivelse af vandhullets placering
*
Hvad skal der laves?
Angiv ca. størrelse i m2
Angiv vandhullets størrelse i m2
Angiv nuværende ca. størrelse i m2
Angiv ca. størrelse efter udvidelsen
Vandhullets belliggenhed
*
Hvis du har valgt 'Andet' under beliggendhed, så indtast hvad andet dækker over
Området udnyttes for tiden til
*
Hvis du har valgt 'Andet' under Udnyttes til, så indtast hvad andet dækker over
Skitse af ejendommen og oversigtskort
Skitse af ejendommen med angivelse af, hvor vandhullet er/skal placeres
*
Oversigtskort der viser placeringen af arealet. Et passende kort vil være Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm kort (1:25.000)
*
Dette er et kontrolsprøgsmål, som vi beder dig besvare. Vi bruger spørgsmålet for at undgå computerstyrende spamhenvendelser.
*
Sidst opdateret