Søg om støtte til at del-tage i "Bevæg dig for livet"

Fritidsrådet i Silkeborg Kommune har besluttet, at DGI og DIF´s fælles vision ”Bevæg dig for livet” er et tema, som Silkeborg Kommunes udviklingspulje vil støtte. Der er ingen ansøgningsfrist. Vi behandler ansøgninger løbende.

Alle medlemsforeninger af enten DGI eller DIF, som er hjemmehørende i Silkeborg Kommune, kan søge støtte til at deltage i et ”Bevæg dig for livet”-udviklingsforløb. Udviklingspuljen giver et maksimalt tilskud på 1.000 kroner per forløb.

Det er et krav for at opnå støtte, at ansøgende foreninger har modtaget tilsagn fra enten DIF eller DGI om at deltage i et ”Bevæg dig for livet”-udviklingsforløb. Det er desuden påkrævet, at ansøgende foreninger indsender en evaluering, når udviklingsforløbet er slut.

 

Ansøger
Skriv foreningens navn
*
Skriv navnet på den person vi kan kontakte
*
Skriv kontaktpersonens adresse
*
Skriv adressens postnummer
*
Skriv navnet på den by, der svarer til postnummeret
*
Skriv kontaktpersonens telefonnummer
*
Skriv kontaktpersonens email
*
Kontaktpersonens rolle i foreningen*
Hvis du har valgt "Andet" ovenfor, så skriv hvad kontaktpersonens rolle er
Skriv foreningens CVR nr.
*
Yderligere oplysninger vedrørende ansøgningen
Er der givet tilsagn fra DGI om, at foreningen deltager i et ”Bevæg dig for livet” udviklingsforløb?

Vælg "Ja" eller "Nej"
*
Skriv det her, hvis der er yderligere oplysninger, du vil give os
Kontrolspørgsmål
Dette er et kontrolsprøgsmål, som vi beder dig besvare. Vi bruger spørgsmålet for at undgå computerstyrende spamhenvendelser.
*
Sidst opdateret