Reservation af byggegrund

Du har mulighed for at reservere en byggegrund, så du har tid til at finde ud af, om du ønsker at købe den

Regler for reservation af byggegrund


  • En reservation er tidsbegrænset til 30 dage.
  • Reservationen bortfalder automatisk. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er tid nok til at undersøge nærmere bestemte forhold, kan vi lave en anden aftale.
  • En interesseret køber kan kun reservere en grund.
  • Hvis vi får en henvendelse fra en køber på en reserveret grund, får pågældende, der har reserveret grunden, 5 (kalender-) dage til at beslutte sig i.
  • Grunde i nye udbud kan ikke reserveres før 2 måneder efter endt udbud, fordi efterspørgslen er størst i denne periode.*
*
*
*
Dette er et kontrolsprøgsmål, som vi beder dig besvare. Vi bruger spørgsmålet for at undgå computerstyrende spamhenvendelser.
*
Sidst opdateret