Hjemmepleje

Borgere, der midlertidigt eller varigt er svækkede fysisk, psykisk eller socialt, og ikke kan udføre praktiske opgaver på egen hånd kan søge hjemmehjælp ved at kontakte Visitationen.

I hver plejegruppe er der ansat social- og sundhedshjælpere og assistenter, der varetager alle servicelovens opgaver, så som rengøring, tøjvask og personlig pleje. Vi ønsker og arbejder ud fra, at samspillet mellem hjælpere og borger skal være præget af tæt dialog, således at borgeren føler, at hjælpen giver livskvalitet.

Vi arbejder rehabiliterende, hvilket vil sige at vi i tæt samspil med læger, sygeplejersker, terapeuter og ernæringsassistenter arbejder målrettet ud fra borgerens mål og ud fra kommunens serviceniveau. Alle borgere har en fast kontaktperson der sikrer målrettede handlinger.

 

"Det Gode Samarbejde om Hjemmeplejen" 

Silkeborg Kommune og Ældre og Handicapudvalget har i april 2017 igangsat processen "Det Gode Samarbejde om Hjemmeplejen". Læs mere via boksene herunder.

 

Sidst opdateret