Individuel handicapkørsel

Her kan du søge om individuel handicapkørsel.
Billede af taxi

Følgende skal være opfyldt for, at få bevilget individuel handicapkørsel.

  1. Personer, der er stærkt bevægelseshæmmede, bruger kørestol, rollator eller lignende, og har et varigt handicap.
  2. Personer, der på grund af bevægelseshandicap, ikke kan benytte offentlige transportmidler.
  3. Man skal være fyldt 18 år for, at komme med i ordningen.

Der bevilges 104 enkeltture på årsbasis. Det koster 3 kr. pr. kilometer, dog minimum 30 kr. pr. tur.

Ansøgningsskema kan fås i Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Søvej 3, 2. sal, 8600 Silkeborg, tlf. 89 70 18 53 eller klik her

Vi kan også kontaktes på mailadresse: sundhedogomsorg@silkeborg.dk

Sidst opdateret