Hørenedsættelse

Her kan du få hjælp til din høreapparater eller hvis du vil ansøge om høretekniske hjælpemidler.
Du kan også se, hvordan du får kontakt til hørekonsulenterne i Silkeborg Kommune.
Ørelæge sætter høreapparat på kvinde

Børn og unge med hørenedsættelse

Find flere oplysninger hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Klik på boksene herunder og find oplysninger om hørehjælpemidler

Fold alle ud

Ansøgning om høreapparat

Høreapparater bliver bevilget som et hjælpemiddel gennem Region Midtjylland.
Du kan derfor vælge at henvende dig direkte på en audiologisk afdeling på et sygehus:

Fx Høreklinikken Regionshospitalet Viborg, telefon 78 44 68 30, dagligt fra kl.09:00-12:00

Du kan også vælge at købe høreapparater via en privat leverandør.

Hvis du vælger denne løsning, skal du først henvende dig til en praktiserende speciallæge i øre- næse og halssygdomme, for at kunne få tilskud til høreapparaterne.

Silkeborg Kommunes hørekonsulenter

I Silkeborg kommune kan du hos Hørekonsulenterne få rådgivning og vejledning i forhold til dine høreapparater.

Hørekonsulenterne kan justere lyden i høreapparater, som er udleveret fra en audiologisk afdeling på et sygehus.

Hørekonsulenterne justerer ikke høreapparater, som du har fået via en privat leverandør.

Du kan træffe hørekonsulenterne i Silkeborg Kommune på telefon: 89 70 18 89 eller via mail
(se kontaktinformationsboks til højre på siden)

 

 

Ansøgning om høretekniske hjælpemidler

Har du høreapparat, og har du i dagligdagen problemer med at høre i bestemte situationer, kan problemet måske afhjælpes med et høreteknisk hjælpemiddel.

Du kan fx have svært ved at høre fjernsyn, dørklokke eller telefonsamtaler.

Hvis du har behov for at ansøge om et høreteknisk hjælpemiddel kan du henvende dig til hørekonsulenterne.

Åbningstider på træffestederne

Sundhedscenter Silkeborg
Toldbodgade 29-31, Silkeborg
Torsdag kl. 14.00-16.00

Rosengårdcentret
Tulipanvej 2, Silkeborg
Torsdag kl. 9.00-12.00

 

Kjellerup

Vestergade 23A, 2. etage, Kjellerup
Mandag kl. 10.00-12.00

Karolinelundscentret
Karolinelundsvej 15, Gjern
Onsdag i ulige uger kl. 13.00-15.00

Toftevang
Silkeborgvej 31, Them
Onsdag i lige uger kl. 9.30-11.30

Batterier til høreapparater

Batterier kan bestilles ved at trykke på dette link
Det er gratis og du vil modtage dem i løbet af et par dage

Du kan også ringe til Oticon telefon 39 17 74 44 på hverdage mellem kl. 08.00 – 16.00

Batterier kan også afhentes hos hørekonsulenterne i de åbne træffetider.
Se hørekonsulenternes telefontid og træffetider ovenfor

Batterier udleveres desuden på Hjælpemiddelcenter, Mads Clausens Vej 11 i åbningstiden mandag til torsdag kl. 10-14 og fredag kl.10-13:30

Sidst opdateret