1300 medarbejdere uddannes til mestring

Medarbejderne i Silkeborg Kommunes hjemmepleje skal det kommende halve år uddannes til at støtte borgere med behov for hjemmehjælp i at kunne klare mest muligt selv længst muligt. Målet er at styrke borgernes livskvalitet.
Støvsugning

For borgerne betyder det, at de bliver mødt af personale, som fokuserer på at gøre dem så selvhjulpne som muligt. Borgerne er selv med til at bestemme, hvilke opgaver de gerne vil kunne klare i dagligdagen og får støtte til at nå målet gennem træning, vejledning og motivation. Erfaringen er, at jo mere borgerne kan selv, jo sundere er de, og jo højere livskvalitet har de. I Silkeborg Kommune kalder vi det ”mestring”.

De første medarbejdere går i gang med uddannelsen på Social- og Sundhedsskolen tirsdag den 5. marts, og flere hold følger hurtigt efter. I alt skal 1025 SOSU-medarbejdere have undervisning i både det praktiske arbejde og den tankegang, der ligger bag mestring.

Det øvrige personale i hjemmeplejen – 275 visitatorer, sygeplejersker, terapeuter og konsulenter – skal også uddannes, så de får en grundlæggende viden om mestring som en måde at arbejde og møde borgerne på.

Silkeborg Kommune har siden 2009 samlet den erfaring med mestring, som nu danner grundlag for at udbrede mestring i hele hjemmeplejen. 

Læs mere om, hvad mestring betyder for dig og dine pårørende  

Sidst opdateret