Opstillingsmøder til Seniorrådet skudt i gang

Tirsdag den 5. september blev det første opstillingsmøde forud for valg til Seniorrådet afholdt.
OPstillingsmøde i forbindelse med valg til Seniorråd

Det skete på Rosengårdcentret, og cirka 60 engagerede borgere deltog i mødet.

 

Arrangementet blev skudt i gang af medlem af Seniorrådet, Alice Kaltoft, som fortalte om arbejdet i Seniorrådet.

 

Herefter fortalte formand for Ældre- og Handicapudvalget, Hans-Jørgen Hørning, om udvalgets samarbejde med Seniorrådet, og hvordan Seniorrådet er en vigtig samarbejdspartner for kommunens politikere.

 

Der var stor spørgelyst - både om Seniorrådet - men også i forhold til mange andre relevante emner inden for ældreområdet.

 

Mogens Rasmussen, som er næstformand i Danske Ældreråd, var inviteret til at fortælle om Danske Ældreråds funktion som paraplyorganisation for ældre- og seniorrådene i hele Danmark. Et spændende indlæg om det store arbejde, der lægges i at gøre forholdene for ældre så gode som muligt.

 

Som en fin afrunding på mødet, meldte ni kandidater sig til opstilling for Seniorrådet.

 

Det andet opstillingsmøde bliver afholdt den 7. september i Alhuset, Kejllerup - og alle er velkomne til at deltage. Der bliver afholdt i alt fire møder opstillingsmøder inden valget. 

 

23.580 borgere får en stemmeseddel

Sidst i oktober bliver der sendt stemmesedler ud til borgere over 60+. 23.580 styk for at være helt præcis.

Du kan stemme frem til den 21. november. Resultatet af afstemningen vil være klar den 28. november.

Sidst opdateret