Demens

På disse sider finder du oplysninger, som er relevante for såvel personer med en demenssygdom som for deres pårørende.

I Silkeborg Kommune tager vi i vores måde at arbejde på udgangspunkt i mestringstankegangen, hvilket inkluderer et fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

Vi har øje for borgerens livskvalitet og livsindhold samt for hans/hendes ressourcer. I samarbejde med borgeren – og gerne dennes pårørende – tilrettelægges indsatsen på en måde, der støtter og styrker mulighederne for, at borgeren kan klare udfordringerne i hverdagen – også selvom han/hun bliver ramt af en demenssygdom. Hensigten er at støtte borgeren i længst muligt at forblive selvhjulpen og mestre sit liv.

Demens er en fælles betegnelse for en række sygdomme, der påvirker hjernen og permanent svækker en lang række mentale funktioner hos den sygdomsramte.

I takt med at sygdommen udvikler sig, får personen med demens brug for mere og mere udefrakommende hjælp. Denne hjælp kan både være direkte rettet mod personen med demens men også komme i form af indirekte indsatser fx i forhold til de pårørende, der ofte yder en kæmpe indsats.

Hvis du har spørgsmål, er der altid mulighed for at få en uforpligtende snak med en demenskonsulent.

Herunder kan du finde mere information om forskellige former for hjælp til demensramte og deres pårørende og nyttige link til andre hjemmesider.

Bemærk: åbnes i et nyt vindue som PDF-fil

Status og handleplan for demensindsatsen i Silkeborg kommune 2017-2025

Bliv frivillig og gør en forskel for en person med demens

Demensskole 2018

Cafétilbud i Silkeborg Kommune

Demensteamet i Silkeborg Kommune

Hvad er demens? Information om demens og hvordan bliver man udredt

Kom med i en pårørendegruppe

Pjece - tilbud om støtte, træning og samvær

Oversigt over plejecentre i Silkeborg Kommune

 

Eksterne links til yderligere hjælp og information:

 

ABC demens (gratis e-learning program om demens)

Nationalt videnscenter for demens

Alzheimerforeningen inklusiv demenslinien og demensnet

Demensven.dk

Ungtildemens.dk

Sidst opdateret