Marienlund Plejecenter har budt de første beboere velkommen

Efter 4 års planlægning og byggeri kunne de første beboere i weekenden flytte ind på Marienlund Plejecenter i Silkeborg centrum – et bekvemmeligt hjem med moderne faciliteter, der er tilpasset beboernes ønsker og behov.
Marienlund Plejecenter I sommeren 2013 blev der taget hul på idefasen til Marienlund Plejecenter. Lørdag den 4. marts 2017 kunne de første to beboere, ægteparret Tage og Doris Sørensen, så endelig træde over dørtærsklen til deres nye hjem. De blev budt varmt velkommen med blomster af fungerende formand for Ældre- og Handicapudvalget Rune Dreier Kristensen. Visionen bag Marienlund er at skabe et hjemligt og fleksibelt miljø, som understøtter beboernes betingelser for at leve et godt hverdagsliv, og som samtidig er en velfungerende arbejdsplads for medarbejderne. 

- Det er helt essentielt, at Marienlund ikke blot bliver en bolig, men også er et hjem med trygge rammer for både ældre og handicappede borgere, fortæller Sundheds- og Omsorgschef, Inge Bank, om tankerne bag det helt nye plejecenter. 

Marienlund består af i alt 120 boliger, hvoraf 96 boliger er plejeboliger og 24 boliger er til udviklingshæmmede. I weekenden flyttede beboere fra Ballelund Plejecenter ind på Marienlund, og i juni 2017 forventes det, at alle boligerne er indflytningsklare. Plejecenteret er centralt placeret på Sanatorievej i Sydbyen tæt på både naturskønne omgivelser og det pulserende byliv. Beliggenheden giver ideelle muligheder for at inddrage lokalområdet og skabe spændende aktiviteter for både beboerne, deres pårørende og borgere i Silkeborg Kommune. 

De forste beboere på Marienlund

Foto: Fungerende formand for Ældre- og Handicapudvalget Rune Dreier Kristensen byder ægteparret Tage og Doris Sørensen velkommen. De er de første beboere, som flytter ind på det nye Marienlund Plejecenter.

Et fleksibelt og trygt miljø

Som en del af Marienlunds byggeproces er der blevet gjort meget for at indtænke moderne byggeteknik og velfærdsteknologi, som kan hjælpe beboerne og plejerne med deres hverdagsgøremål. Flytbare vægge og toiletter gør det eksempelvis muligt at tilpasse rummene alt efter behov. Ny teknologi, såsom stemmestyret lys og alarmsystemer, skal også være med til at skabe ekstra tryghed og bekvemmelighed for beboerne og deres pårørende. Flere undersøgelser peger i retning af, at der er et stort behov for at nytænkte og modernisere fremtidens plejehjem. For eksempel viser flere undersøgelser, at mange borgere ønsker at blive boende længst muligt i deres eget hjem, indtil de ikke længere selv har mulighed for at vedligeholde boligen. Det er også en tendens, at en stigende andel af beboere på plejehjem vil have en demenssygdom i større eller mindre grad. Derfor skal plejecentrene kunne omfavne og understøtte mange forskellige behov for omsorg og pleje. 

Fra idefase til superplejehjem

Den indledende proces til byggeriet startede tilbage i 2013 med, at Silkeborg Kommune inviterede en bred vifte af interessenter med ind i dialogen omkring byggeriet. Bl.a. medarbejdere fra daghjem, frivillige på Remstruplund og Ældrerådet. Der er også blevet afholdt en række interviews med beboere på plejecentre i Silkeborg Kommune og deres pårørende, hvor de har haft mulighed for at komme med deres input til projektet. Inden byggeriet blev sat i gang blev der desuden opført en forsøgsbolig for at komme eventuelle udfordringer i forkøbet bl.a. ved at afprøve de nye løsninger for byggeteknik og velfærdsteknologi. Nu er alle (bygge)klodser faldet på plads, og beboere som Tage og Dorit Sørensen kan skabe sig et nyt hjem på Marienlund.

Læs meget mere om Marienlund Plejecenter 

Sidst opdateret