Grønt lys til Nordskovvej

Silkeborg Kommune kan nu gå i gang med at bygge Nordskovvej, som skal fordele den stigende trafik fra øst på to veje, Århusvej og den nye Nordskovvej. Det vil aflaste Christian 8s Vej, Østergade og gøre området omkring havnen mere fredeligt.
Norskovvej

Miljø- og Fødevareklagenævnet har 28. juni 2018 afgjort de sidste klager til nævnet omkring Nordskovvej. Det giver Silkeborg Kommune grønt lys til at etablere den nye vej, der vil strække sig fra den nye motorvejsafkørsel ved Århusvej og syd om Lillesø og seminaret, hvor den bliver forbundet med Drewsensvej i vest.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse lyder:

- Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 1. december 2016 om dispensation til at inddrage en del af et beskyttet vandhul og et beskyttet hedeareal samt foretage terrænændringer og etablere anlæg indenfor å-beskyttelseslinjen til Remstrup Å og fortidsmindebeskyttelseslinjen til to gravhøje i Nordskoven til etablering af Nordskovvej til Silkeborg by.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Nordskovvej vil komme til at aflaste Christian 8.s Vej, Østergade og Århusvej i den centrale del af Silkeborg. Det vil fredeliggøre havnen og skabe et bedre bymiljø i midtbyen for de gående og binde havnen, Papirfabrikken og bymidten bedre sammen.

Projektet indebærer i hovedtræk:

  • En nye vej på 2,4 km
  • En ny bro over Remstrup Å
  • Tre stibroer
  • Overdækning ved Traneve
  • Kryds på Christian 8.s Vej ved bommene
  • Beskyttelse af grundvandet
  • Beskyttelse af flagermus
  • Bevarelse af flest mulige træer

 

Sidst opdateret