Stiforbindelse fra Funder Bygade til tunnel

Ekspropriation, åstedsforretning, stiforbindelse fra Funder Bygade til tunnel under Skærskovhedevej
Funder Bygade Stiforbindelse

Silkeborg Kommune holder åstedsforretning

onsdag den 30. august 2017

som forberedelse til etablering af stiforbindelse fra Funder Bygade til tunnel under Skærskovhedevej.

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af de påtænkte arealerhvervelser påvises overfor ejere og eventuelle brugere, der kan fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Åstedsforretningen begynder kl. 14.00 ved lb.nr. 1, Funder Bygade 26, 8600 Silkeborg.

Åstedsforretningen omfatter de ejere og brugere, der er nævnt i arealfortegnelsen.

Arealfortegnelse og kortmateriale m.v. er fremlagt til gennemsyn hos Silkeborg Kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg i tiden fra den 10. juli 2017 til den 27. september 2017.

Denne annonce er til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller i anden egenskab har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.

Link til: Oversigtskort

 

Silkeborg Kommune

Teknik- og Miljøafdelingen

Tlf.: 8970 1000

E-mail: Teknik-TeamMyndighed@silkeborg.dk

Sidst opdateret