Trafikmålinger

Silkeborg Kommune tæller trafikken på mange veje, for at kunne vurdere trafikmængde, hastighed og trafikkens sammensætning.
Billede af trafik på Viborgbroen

Teknik- og Miljøafdelingen får hvert år en række henvendelser med ønske om forbedring af trafiksikkerheden på kommunens veje. Det er ikke muligt, at imødekomme alle ønsker, da de økonomiske midler er begrænsede. Der må derfor foretages en prioritering, så Silkeborgs borgere får mest mulig gavn af deres penge.

For at kunne vurdere trafikmængder, hastigheder og trafikkens sammensætning foretager vi normalt en række trafikmålinger hvert år på kommunens veje.

Resultatet af de seneste målinger er tilgængelige her. På kortet længere nede, kan du se, hvor vi har talt. De grønne stjerner markerer de steder, hvor der er talt.

ÅDT betyder ÅrsDøgnTrafik og er udtryk for den gennemsnitlige døgntrafik på årsbasis.

Lastbil ÅDT er tilsvarende udtryk for det gennemsnitlige antal lastbiler og busser på et døgn.

85 % hastighedsfraktil er den hastighed, som 85 % af trafikanterne holder sig under.

Tryk på en grøn stjerne, så kommer målingen frem.

 

Sidst opdateret