Kollektiv trafik

Læs mere om den kollektive trafik (busser, tog m.v.) i Silkeborg Kommune.
Busser på Godthåbsvej

 

Kollektiv trafik

Fold alle ud

Busser

Midttrafik planlægger den kollektive bustrafik i Region Midtjylland.

Kommunerne og Regionen bestiller buskørsel hos Midttrafik.

For X-busruter og de regionale ruter fastlægges serviceniveauet af Region Midtjylland.

For bybusruterne og de lokale busruter fastlægges serviceniveauet af Silkeborg Kommune. 

Køreplaner for de enkelte busruter findes på www.midttrafik.dk.

Planlæg din rejse på www.rejseplanen.dk

Ændringsforslag til køreplaner, ris og ros m.v. sendes til Midttrafik.

Brug; Send E-mail - under Midttrafik, øverst på siden.

Realtid på busser

Midttrafik live er et godt tilbud til dig, som gerne vil vide, hvordan busserne kører lige nu - på din smartphone, tablet eller computer.

På hjemmesiden; Livemap kan du følge busserne og se deres afgangstider i realtid

Med find stoppested, kan du søge på stoppesteder og se afgangstider i hele Midttrafik.

Kom godt i gang med det samme på live.midttrafik.dk

Læs mere på Midttrafiks hjemmeside; Midttrafik live

Udklip af Midttrafik live

Stoppesteder

Godthåbsvej er det centrale stoppested i Silkeborg bymidte for bybusserne.

Se hvor de enkelte bybusser kører på rutekort Silkeborg Bybusser.

Christian 8.s Vej ved Østergade er det centrale stoppested for lokale, regionale og X busser, som kører over Viborg-broen. For busser, som kører over Langebro er der stoppesteder på Christian 8.s Vej ved museet.

Placering af stoppesteder i byerne aftales mellem Midttrafik og Silkeborg Kommune.

I landområderne standser busserne på opfordring, hvor det er tilladt ifølge færdselsloven.

Priser og Rejsekort

Kontantbillet og periodekort

Du kan købe kontantbilletter i alle busser.

Periodekort kan du købe i kioskafdelingen hos Føtex på Torvet og hos Arriva på Silkeborg Trafikterminal.

Endvidere kan periodekort købes på Midttrafiks hjemmeside - læs mere Midttrafiks hjemmeside.

Link til køb af periodekort

Midttrafik app

Du kan med Midttrafiks app købe enkeltbilletter, klippekort, periodekort og øvrige billetter til Midttrafiks busser.

Læs mere om Midttrafik app på Midttrafiks hjemmeside.

Link til info om Midttrafik app

Se priser på www.midttrafik.dk/priser

Rejsekort

Du kan rejse med rejsekort i bybusserne i Silkeborg samt i de lokale ruter.

Rejsekortet kan også benyttes i togene og i de regionale busser.

Læs mere om Rejsekortet på Midttrafiks hjemmeside

Link: Midttrafik.dk/rejsekort

Ungdomskort

Alle unge mellem 16 og 19 år samt alle der går på en ungdomsuddannelse eller på en videregående uddannelse kan købe et ungdomskort.

Læs mere på www.midttrafik.dk/ungdomskort

Skolekort

Udstedes til elever i folkeskolen, som er berettiget til befordring. Skolekortet bestilles på den skole, hvor dit barn går.

Det er skoleafdelingen, som afgør om dit barn er berettiget til kørsel enten efter kriterie for afstand eller på grund af trafikfarlig vej mellem hjem og distriktsskole.

Læs mere om Skoleveje og buskort

Flextur

Flextur er kollektiv trafik, hvor du kan blive hentet på din adresse, på det tidspunkt, som passer dig. Flextur er et godt supplement til den traditionelle kollektive trafik. Specielt i tyndt befolkede områder, hvor der ikke kører så mange busser.  

  • Du bliver hentet og afleveret på de adresser, som du ønsker.
  • Du kan blive tilbudt et afhentningstidspunkt -15/+45 min. i forhold til det ønskede afrejsetidspunkt.
  • Du bliver kørt med taxi eller minibus.

Silkeborg Kommune tilbyder, at alle kan bestille en Flextur mellem 2 adresser i Silkeborg Kommune. Prisen er afhængig af hvor du kører fra og til. 

Priser

Prisen afhænger af, om du kører internt i Silkeborg byzone, eller om du kører til eller fra en adresse udenfor byzonen.

Pris fra/til byzone til/fra opland:

Det koster 7 kr. pr. km (min. 35 kr. pr. tur) ved kørsel fra Silkeborg byzone til oplandet og fra oplandet til Silkeborg byzone samt mellem destinationerne i oplandet.

Pris på intern kørsel i Silkeborg byzone:

Det koster 14 kr. pr. km (min. 70 kr. pr. tur), hvis både start- og slutadresse ligger inden for Silkeborg byzone.

På Midttrafiks hjemmeside kan du se en oversigt over Silkeborg byzone 

Fælles prisaftaler mellem kommuner:

Silkeborg Kommune har indgået fælles prisaftale med Skanderborg, Viborg og Ikast/Brande Kommuner, det betyder, at kørsel mellem disse kommuner koster 7 kr. pr. km.

Kørsel mellem Silkeborg Kommune og øvrige kommuner koster 14 kr. pr. km.

Du kan køre med en Flextur mellem kl. 6-24 alle dage - undtagen 24. og 31. december.

Se mere på: www.midttrafik.dk/flextur

Bestil din tur senest 1 time før du skal afsted - tlf. 8740 8300 eller på turbestilling.

Transport til gymnasiet

Vej- og Trafiksektionen har lavet en analyse af transporttiden i bus til og fra gymnasiet fra udvalgte byer og bysamfund.

Undersøgelsen omfatter både tog, regionale- og bybusser.

Undersøgelsen er lavet juni 2017 - Tiderne er fra køreplan gældende fra 7. august 2017.

 

Resultatet kan ses i dette oversigtskort.  link.

Sidst opdateret