Saltning og snerydning

Læs hvordan Silkeborg Kommune salter og rydder sne på offentlige veje, stier og pladser, og se dine forpligtelser som grundejer.
Billede af sneplov

Saltning og snerydning


Vejdirektoratet salter og rydder sne på rute 13 (Viborg – Vejle), rute 15 (Herning – Århus) og rute 26 (Viborg – Århus). Silkeborg Kommune salter og rydder sne på øvrige offentlige veje, stier og pladser. 

Prioritering af offentlige veje, stier og pladser
Kommunens veje, stier og pladser er inddelt i 4 klasser. Arbejdet udføres i prioriteret rækkefølge. Klasse 1 er prioriteret højest og klasse 4 er prioriteret lavest.

Retningslinjer og spørgsmål
De nærmere retningslinjer for snerydningen og bekæmpelsen af glat føre er beskrevet i vores publikation Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 (pdf).

Hvis du har spørgsmål om saltning eller snerydning? Kan du kontakte Silkeborg Kommunes Entreprenørgård, på tlf. 8970 5000. 

Nyttige links

Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 (pdf)

Offentlig vej. Se hvilken prioritet (klasse 1-4) den enkelte offentlige vej har (Digitalt kort)

Offentlig sti/ plads. Se hvilken prioritet (klasse 1-4) den enkelte offentlige sti/plads har (Digitalt kort)

Vejdirektoratets trafikkort med info om vintertrafik

Dine pligter som grundejer


Hvis du er grundejer, har du ansvar for, at der er ryddet sne eller bekæmpet glat føre. Dette skal ske hurtigst muligt efter, at det har sneet eller er blevet glat.

  • Ligger din ejendom ved en offentlig vej, omfatter pligten også fortov og sti ud for ejendommen.
  • Hvis din ejendom ligger ved en privat fællesvej i en by, omfatter pligten desuden kørebanen ud for ejendommen.
  • Ligger din ejendom ved en privat fællesvej på landet, omfatter pligten også vej og sti til ejendommen.

Du har som grundejer også pligt til at rydde færdselsarealer på din grund. Dette for at postbude, hjemmehjælpere, renovationsarbejdere og andre kan komme sikkert frem.

Den enkelte grundejer har ansvaret, men det er muligt at lade arbejdet udføre i fællesskab mellem flere grundejere. En eventuel aftale skal være skriftlig og skal anmeldes til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen - brug kontaktboksen i højre side.

Nyttige links

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.
Sidst opdateret