Administrationsgebyr for erhvervsaffald

Gebyret dækker Silkeborg Kommunes udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv.
Kontor med arbejdspladser
 

Den 23. august 2017 sendte vi et informationsbrev ud om gebyret til de virksomheder, der skal opkræves. Brevet blev sendt til virksomhedens digitale postkasse.

Fra den 23. august 2017 til og med den 18. oktober 2017 kunne der søges om fritagelse for gebyret.

Vi udsender opkrævninger omkring den 10. november 2017. Opkrævningerne sendes til virksomhedens digitale postkasse.

 

Gebyret dækker Silkeborg Kommunes udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv. Det er blandt andet:

  • anvisninger af affald
  • udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer for erhvervsaffald
  • indsamling og registrering af affaldsdata
  • information på affaldsområdet
  • besvarelse af henvendelser om affald

Gebyret dækker ikke virksomhedens adgang til genbrugspladsen eller andre kommunale affaldsordninger. Gebyr for disse ordninger opkræves særskilt af Silkeborg Forsyning A/S.


Sidst opdateret