Administrationsgebyr for erhvervsaffald

Gebyret dækker Silkeborg Kommunes udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv.
Kontor med arbejdspladser

Gebyret dækker Silkeborg Kommunes udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv. Det er blandt andet:

  • anvisninger af affald
  • udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer for erhvervsaffald
  • indsamling og registrering af affaldsdata
  • information på affaldsområdet
  • besvarelse af henvendelser om affald

Gebyret dækker ikke virksomhedens adgang til genbrugspladsen eller andre kommunale affaldsordninger. Gebyr for disse ordninger opkræves særskilt af Silkeborg Forsyning A/S.

Vi sender et informationsbrev ud om gebyret, til de virksomheder der skal opkræves, efter sommerferien. Brevet sendes til virksomhedens digitale postkasse.

Efter sommerferien kommer der mere information om opkrævning af erhvervsaffaldsgebyret for 2018 på denne side.

Sidst opdateret