Administrationsgebyr for erhvervsaffald 2017

I november udsendes regninger på det årlige administrationsgebyr for erhvervsaffald.
Kontor med arbejdspladser

Den 23. august 2017 sender vi et informationsbrev ud om gebyret til de virksomheder, der skal opkræves. Brevet sendes til virksomhedens digitale postkasse.

Fra den 23. august 2017 til og med den 18. oktober 2017 kan der søges om fritagelse for gebyret.

Vi udsender opkrævninger den 10. november 2017. Opkrævningerne sendes til virksomhedens digitale postkasse.

 

Gebyret opkræves hos alle virksomheder som havde en omsætning/lønsum over 300.000 i 2015. For 2017 er gebyret på 355 kr. eksklusiv moms og det opkræves i november måned 2017. 

Gebyret dækker Silkeborg Kommunes udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv. Det er blandt andet:

  • anvisninger af affald
  • udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer for erhvervsaffald
  • indsamling og registrering af affaldsdata
  • information på affaldsområdet
  • besvarelse af henvendelser om affald

Gebyret dækker ikke adgang til genbrugspladserne eller andre kommunale affaldsordninger. Disse gebyrer opkræves af Silkeborg Forsyning A/S.

Der kan søges om fritagelse for administrationsgebyret til og med den 18. oktober 2017. Efter den dato, er det ikke længere muligt at søge om fritagelse for 2017.

Sidst opdateret