Administrationsgebyr for erhvervsaffald 2018

Gebyret dækker Silkeborg Kommunes udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv
Kontor med arbejdspladser

Den 22. august 2018 sender vi et informationsbrev ud om gebyret til de virksomheder, der skal opkræves. Brevet sendes til virksomhedens digitale postkasse.

Fra den 22. august til og med den 17. oktober 2018 kan der søges om fritagelse for gebyret.

Vi udsender opkrævninger i starten af november 2018. Opkrævningerne sendes til virksomhedens digitale postkasse.

 

Gebyret opkræves hos alle virksomheder, som havde en omsætning over 300.000 i 2016. For 2018 er gebyret på 371 kr. eksklusiv moms, og det opkræves i november måned 2018. 

Gebyret dækker Silkeborg Kommunes udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv. Det er blandt andet:

  • anvisninger af affald
  • udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer for erhvervsaffald
  • indsamling og registrering af affaldsdata
  • information og formidling på affaldsområdet
  • besvarelse af henvendelser om affald

Gebyret dækker ikke adgang til genbrugspladserne eller andre kommunale affaldsordninger. Disse gebyrer opkræves særskilt af Silkeborg Forsyning A/S.

Der kan søges om fritagelse for administrationsgebyret til og med den 17. oktober 2018. Efter den dato, er det ikke længere muligt at søge om fritagelse for 2018.

Sidst opdateret