Nedbrydning af byggerier

Nedbrydning og nedrivning af bygninger og anlæg skal anmeldes til kommunen, før nedbrydningen går i gang.
Nedrivning med entrepenørmaskinger

Nedbrydning skal anmeldes

Nedbrydning af byggerier skal anmeldes til kommunen. Du kan anmelde nedbrydningen ved at sende kommunen en ansøgning om byggearbejde.

Vær opmærksom på at nedbrydning kræver en byggetilladelse. Du kan læse mere om hvordan du søger og hvad din ansøgning skal indeholde under 'byggetilladelse'. 

Når kommunen har behandlet din anmeldelse, vil du blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.

Midlertidige aktiviteter skal anmeldes

Hvis din virksomhed har midlertidige aktiviteter, som kan give anledning til betydelige gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder, skal dette anmeldes til kommunen.

Det kan fx være facaderensning, nedrivning af bygninger, knusning af byggematerialer m.m.

På Retsinformation kan du se Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter.

Anmeldelsen skal ske til Silkeborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg eller teknisk@silkeborg.dk

Hvordan anmelder du aktiviteten?

Anmeldelsen skal ske senest 14 dage før aktiviteten begynder. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

  • aktivitetens art
  • driftsperiodens længde 
  • foranstaltninger til at forebygge gener og forurening 
  • driftstidens fordeling på dag-, aften- og nattetimer

For at forebygge gener fra bygge- og anlægsarbejde herunder nedrivning skal regler i Silkeborg Kommunes forskrift for støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder overholdes.

Silkeborg Kommune kan stille krav til hvordan forurening, støj, vibrationer, støv m.v. fra aktiviteten skal begrænses. 

Til anmeldelse af midlertidige aktiviteter skal du benytte dette anmeldelsesskema.

Læs mere i Silkeborg Kommunes Forskrift for bygge- og anlægsarbejder

Læs mere i Silkeborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald

Sidst opdateret