Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse

Silkeborg Kommune fører regelmæssigt tilsyn med virksomheder og landbrug i Silkeborg Kommune. Disse virksomheder skal betale for miljøtilsyn og miljøgodkendelsesarbejde

Brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse

Fold alle ud

Hvilket tidsforbrug er omfattet af brugerbetaling?

Du skal betale for, at Silkeborg Kommune:

  • forbereder tilsyn  
  •  udfører tilsyn på virksomheden
  •  udtager prøver (inkl. analyser)
  •  udarbejder tilsynsrapporter
  •  følger op på henstillinger, indskærpelser og påbud
  •  vejleder om miljøregler for konkrete projekter
  •  giver udtalelse til grønne regnskaber
  •  behandler ansøgninger om miljøgodkendelse


  Hvorfor skal virksomhederne/landbrugene betale brugerbetaling?

Miljøministeren har bestemt, at en række virksomheder og landbrug skal betale for den tid tilsynsmyndigheden bruger på tilsyns- og miljøgodkendelsesarbejde. Det betyder, at de virksomheder og landbrug, som bruger meget af kommunens tid, skal betale mest. Hvis du har spørgsmål til brugerbetaling er du velkommen til at kontakte Team Virksomheder og Jord eller Team Landbrug, se kontaktinformationer øverst i højre side.

Sidst opdateret