Opgørelse over tilsyn, tilsynskampagner og Silkeborg Kommunes tilsynsplan

Her på siden er finder du en oversigt over, hvor mange tilsyn Silkeborg Kommune har ført det seneste år med virksomheder og landbrug. Der er også information og evaluering af de tilsynskampagner som kommunen har udført og endelig kan du tilgå kommunens tilsynsplan.
billede af moderne landbrugsbedrift

Opgørelse over tilsyn og tilsynsplan

Fold alle ud

Miljøtilsyn

Silkeborg Kommune skal udføre miljøtilsyn med landbrug og virksomheder. Hvilke virksomheder og landbrug der skal have tilsyn kan ses i § 2 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (se den på Retsinformation).

Hvor tit virksomhederne eller landbrugene skal besøges bestemmes ud fra Bekendtgørelsen om miljøtilsyn
(se den på Retsinformation). Miljøtilsynsbekendtgørelsen siger også, at vi skal udarbejde en tilsynsberetning og en tilsynsplan. Tilsynsberetningen fortæller hvor mange tilsyn der er udført og hvor meget der er håndhævet.
Tilsynsplanen beskriver vores tilsynsindsats.

Tilsynskampagner

Kommunen skal hvert år udføre 2 tilsynskampagner. Det er tilsyn, hvor et særligt miljøtema undersøges. Kommunen vælger selv hvilke temaer der skal føres tilsyn med. Det kan være et bredt emne med inddragelse af offentligheden eller det kan være et mere snævert emne f.eks. et emne hvor kommunen ser mange overtrædelser eller forureningssager. Året efter at tilsynskampagnerne er udført skal kommunen offentliggøre en konklusion på kampagnerne. Du kan se konklusioner på kampagnetilsyn herunder.

Landbrug 2016 og 2017: Tilsyn med og information om miljøreglerne for hestehold

Virksomheder 2017: Beskyttelse af jord og grundvand i indsatsplan område Silkeborg Syd. 

Årlig opgørelse for tilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøstyrelsen offentliggør hvert år en samlet oversigt over kommunernes tilsyn på landbrugsområdet og virksomhedsområdet. Oplysningerne i den årlige opgørelse bygger bl.a. på oplysninger som Silkeborg Kommune sender til Miljøstyrelsen hvert år. Kommunen oplyser f.eks. hvor mange tilsyn der er lavet og hvor mange gange kommunen har været nødt til at håndhæve miljølovgivningen. Herunder finder du opgørelserne for 2015.

 Se hvor mange tilsyn Silkeborg Kommunes førte med landbrug og virksomheder i 2015

 Se hvor mange IED-landbrug og virksomheder der var i Silkeborg Kommune i 2015

Miljøstyrelsen samler alle kommunernes oplysninger på dma.mst.dk. Her kan du finde forskellige oversigter samt miljømyndighedernes offentliggørelse af tilsynsrapporter, tilsynsplaner, afgørelser mv.

Sidst opdateret