Vil du starte et autoværksted?

Hvis du vil starte, ændre eller flytte dit autoværksted skal du anmelde det til kommunen.
Autoværksted

 

Etablering af et autoværksted

Fold alle ud

Hvad er et autoværksted?

Et Autoværksted omfatter virksomheder, anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer, herunder motorcykler.

Hvis du på din virksomhed ønsker at foretage én af følgende aktiviteter på motorkøretøjer, skal du anmelde det:

• Maskinel slibning
• Mekanisk autovask og tørring
• Pladearbejde
• Vask med vandslange og børste
• Sandblæsning
• Vask med højtryksrenser
• Svejsning
• Motorvask
• Motorservice
• Bremse- og koblingsservice
• Rensebar / Affedtningsanlæg
• Undervognsbehandling
• Autolakering
• Dækskift
• Batteriskift
• Indvendig og udvendig ombygning
• Polering

Autoværkstedets beliggenhed

Kommunen vurderer om autoværkstedets placering kan accepteres, da det er vigtigt, at de aktiviteter der er på et autoværksted kan forenes med de planer der er for området.

De forskellige planer der er for anvendelse af områder i kommunen er beskrevet i kommuneplaner, lokalplaner og byplanvedtægter.

Miljøtilsyn på autoværksteder

Kommunen udfører regelmæssigt miljøtilsyn på autoværksteder. Ved et miljøtilsyn gennemgår en medarbejder fra kommunen, sammen med en repræsentant fra virksomheden de miljømæssige forhold. Miljømæssige forhold omfatter blandt andet:

• opbevaring og håndtering af affald og råvarer

• risiko for forurening af jord og grundvand

• virksomhedens processer og maskiner

• virksomhedens påvirkning af omgivelserne i form af støj, røg og lugt.

Et miljøtilsyn er omfattet af brugerbetaling, som betyder, at autoværkstedet skal betale for den tid kommunens medarbejder bruger i forbindelse med et tilsyn.

Du kan læse mere om brugerbetaling

Sidst opdateret