Vil du starte et renseri?

Hvis du vil starte, flytte eller ændre dit renseri eller et ind- og udleveringssted skal du anmelde det til kommunen.
Renseri

Etablering af renserier

Fold alle ud

Etablering af renserier og indleveringssteder for tøj til rensning

Hvis du ønsker at etablere, eller driver du allerede et renseri eller et ind- og udleveringssted, skal du følge reglerne som er beskrevet i Renseribekendtgørelsen.

Renseribekendtgørelsen fastsætter regler for hvor renserier og ind og udleveringssteder må ligge, der er også regler for indretning, blandt andet krav til tætning, ventilation, afkasthøjder, drift af maskiner og måling af indeklima, samt krav om driftsjournaler.
Hvis du vil etablere, udvide eller ændre et renseri eller et ind- og udleveringssted skal du kontakte Silkeborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen, tlf. 89 70 10 00 eller virksomhederogjord@silkeborg.dk for nærmere information.

Du skal kontakte kommunen senest 14 dage inden opstart af et ind- og udleveringssted.

Du kan se Renseribekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside

Hvad er et renseri og et ind- og udleveringssted?

 • Et renseri er en virksomhed der foretager rensning
  af tekstiler ved hjælp af kemiske stoffer, uanset
  hvilke kemiske stoffer der anvendes. 
 • Et ind- og udleveringssted omfatter virksomheder,
  der ikke foretager rensning, men som modtager
  mere end 6 tons tøj pr år.


Renseriets beliggenhed

Kommunen vurderer om renseriets beliggenhed kan accepteres, da det er vigtigt at de aktiviteter der er på renseriet kan forenes med de planer der er for området.

De forskellige planer der er for anvendelse af områder i kommunen er beskrevet i kommuneplaner, lokalplaner og byplanvedtægter.

 

Miljøtilsyn på renserier

Kommunen udfører regelmæssigt miljøtilsyn på renserier. Ved et miljøtilsyn gennemgår en medarbejder fra kommunen, sammen med en repræsentant fra virksomheden de miljømæssige forhold. Miljømæssige forhold omfatter bl.a.

 •  opbevaring og håndtering af affald og råvarer
 •  risiko for forurening af jord og grundvand
 •  virksomhedens processer og maskiner
 •  virksomhedens påvirkning af omgivelserne i form af støj, røg og lugt

Et miljøtilsyn er omfattet af brugerbetaling som betyder at renseriet skal betale for den tid kommunens medarbejder bruger i forbindelse med et tilsyn.

Du kan læse mere om brugerbetaling.

Sidst opdateret