Nyt byggeri

Før du begynder at bygge, skal du have en byggetilladelse fra kommunen. Det gælder også hvis du skal bygge om, eller hvis du skal anvende bygningen til et andet formål, end det du tidligere har fået byggetilladelse til.

Dit byggeri skal overholde Bygningsreglementet 2010. Og der kan være vigtige bestemmelser i lokalplaner, byplanvedtægter og kommuneplanen, som kan have indflydelse på dit projekt.

Forhåndsdialog

Ved større byggerier er det en god idé at du på forhånd går i dialog med kommunen, før du udarbejder et detaljeret projekt. På den måde kan du på et tidligt tidspunkt få afklaret om dit projekt er muligt at realisere, eller få afklaret hvad der skal til for at realisere dit projekt.

Ansøgning

Vi skal have en ansøgning om byggearbejde skriftligt. Og skal underskrives af ejendommens ejer. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om adresse, samt en beskrivelse af det byggearbejde som du søger om tilladelse til. Ansøgningsskema kan du finde her.

Til ansøgningen skal du vedlægge:

  •  Tegninger der visualiserer projektet. (f.eks. situationsplan, plantegninger, snittegninger, facadetegninger, detaljer osv..) 
  • Ingeniørprojekt (f.eks. ventilationsprojekt, statiske beregninger, redegørelse for varmeisolering osv..) 
  • Materialebeskrivelser 
  • En redegørelse for alle relevante krav i BR10 (f.eks. Brandforhold, isolering, ventilation, bebyggelsesprocent, osv..) 
  • Eventuelt en dispensationsansøgning (dispensationsansøgningen skal være begrundet, hvorfor gældende bestemmelser ikke kan overholdes)

I visse tilfælde kan der være brug for yderligere materiale for at belyse ansøgningen.

Når du etablerer din virksomhed, skal du være opmærksom på, hvilke miljøregler, der gælder. Få overblik over det her.

Vi opkræver et gebyr for at behandle din byggetilladelse.

Sidst opdateret