Vi skaber liv

Vi brander Silkeborg som de aktive og spændende byer, vi er. Vi vil skabe endnu mere byliv, kulturliv, sportsliv og shoppingliv og fortælle hele Danmark om det. Levende byer og et godt fritidsliv trækker dygtige medarbejdere og nye kunder til området.
Handel bosætning og branding vi skaber liv

Detailhandlen er udfordret. Den stigende handel på internettet og konkurrencen mellem byerne betyder, at mange handelsbyer vil forsvinde de kommende år. Kun byer, som gør noget ekstraordinært og aktivt vil overleve som handelsbyer. I Silkeborg vil vi være blandt vinderne.

Vi har vi flere hyggelige handelsbyer med mange specialbutikker, restauranter og caféer. Men detailhandlen og turismeerhvervet er under pres. Vi skal derfor gøre noget aktivt for at skabe mere liv og bedre service- og butiksoplevelser for vores gæster og handlende.

I 2017 kickstarter vi flere projekter, der skal styrke detailhandlen og turismebranchen:

 • Pulje til detailhandelsudvikling
 • Vækstgruppe for ejere af virksomheder indenfor detailhandel
 • Ny detailhandelsuddannelse
 • Mobile stadepladser og øget gadesalg
 • Ny model for udvikling af Silkeborg midtby
 • Indvielse af Torvet
 • Flere aktiviteter der understøtter Visit Silkeborgs nye strategi "Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad"
 • Fælles turismemarkedsføring i Business Region Aarhus

Liv i handelsbyen Silkeborg

Vi har skabt de planlægningsmæssige rammer for projekter, der vil skabe mere liv i handelsbyen Silkeborg f.eks.:

 • Nyt butikscenter ved Torvet (Under udvikling)
 • Campus Bindslevs Plads (Færdig i 2017)
 • Parkering under Torvet  (Færdig i 2017)
 • Nyt højhus på Papirfabrikken (Under udvikling)
 • Omdannelse af Søtorvet til attraktiv bydel (Lokalplan under udarbejdelse)
 • Havneomdannelse (Færdig i 2016)
 • Flere boliger i Silkeborg midtby (Flere projekter er etableret og flere på vej)

Se videoen "Vi skaber liv"

Derudover arbejder vi også med at skabe mere liv, ved at få endnu flere til at flytte til Silkeborg Kommune. Det kan du læse om på www.silkeborgkalder.dk

Fart på strategien - fart på Silkeborg

Du kan læse om alle de handlinger der skal sætte fart på Silkeborg Kommunes erhvervsstrategi i Erhvervshandleplan 2017 (PDF).

Sidst opdateret