Vi spiller sammen

Vi styrker samarbejdet mellem virksomheder og rådhuset. Det gør vi gennem forstærket dialog, målrettet service og nedbrydning af barrierer.
Erhvervsservice vi spiller sammen

En god service til områdets virksomheder er vigtig for Silkeborg Kommune. Vi skaber rammer, der giver din virksomhed plads og mulighed for at vokse og udvikle sig. Det betyder, at vi ser muligheder, og vil gå langt for, at vi i fællesskab finder løsninger, så du kan indfri din virksomheds ambitioner.

Erhvervsservice er derfor en naturlig del af fokusområdet Et godt erhvervsklima i vores erhvervsstrategi.

Fra strategi til handling

Det er vigtigt med en god strategi. Men det er endnu vigtigere med handling, der fører os mod strategiens mål. Vi arbejder derfor bl.a. allerede på:

Konkurrencedygtige afgifter og gebyrer

Det er et ønske at sænke barriererne for at drive virksomhed i Silkeborg Kommune. Målet er, at vi i Silkeborg har konkurrencedygtige takster og skatter på erhvervsområdet.

Fra 1. januar 2015 har vi:

  • Fjernet dækningsafgiften
  • Nedsat gebyret for erhvervsbyggeriet

Bedre service til din virksomhed

Vi arbejder målrettet på, at blive en af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. Derfor har 100 medarbejdere på rådhuset med hyppig virksomheds- og borgerkontakt gennemgået  et kompetenceudviklingsforløb med fokus på at forbedre dialogen mellem rådhus og erhvervsliv og løse problemerne, før de opstår. Det giver din virksomhed en bedre service.

En mere overskuelig kommune

Vores mission er at hjælpe dig med at indfri din virksomheds ambitioner. Det betyder, at vi ser muligheder og vil gå langt for, at vi i fællesskab finder løsninger, der understøtter din virksomheds vækst og udvikling. Virksomheder kan allerede i dag benytte en lang række services. Men vi indrømmer, det er ikke altid let at overskue.

Vi har derfor lavet  en oversigt over nogle af de væsentligste services som Silkeborg Kommune tilbyder din virksomhed bl.a. vores erhvervstaskforce som tilbyder én indgang til hele Rådhuset og svar indenfor 24 timer.

Se oversigten over services i folderen "Sådan møder vi hinanden" (PDF).

Fart på strategien - fart på Silkeborg

Du kan læse om alle de handlinger der skal sætte fart på Silkeborg Kommunes erhvervsstrategi i Erhvervshandleplan 2017 (PDF).

Sidst opdateret