Vi byder velkommen

Vi gør det nemt for nye virksomheder at etablere sig i Silkeborg Kommune. Vi tilbyder en fast kontaktperson på rådhuset og en velkomstpakke, der viser fordelene ved at flytte din virksomhed til Silkeborg og hjælper dig godt i gang.
Vi byder velkommen til nye virksomheder

En undersøgelse foretaget af analysefirmaet Bisnode Market har tidligere vist, at Silkeborg er blandt de bedste kommuner i landet til at tiltrække nye virksomheder. 

Men vi kan stadig blive bedre til at tiltrække og byde nye virksomheder velkommen.

Silkeborgmotorvejen giver nye muligheder

Med Silkeborgmotorvejens åbning er Silkeborg Kommune rykket tættere på omverdenen, og en række spændende erhvervsarealer ved motorvejen er under udvikling. Samtidig er Silkeborg blevet et endnu mere attraktivt sted at bo, da ca. 600.000 job kan nås indenfor en time.

De muligheder skal udnyttes. Derfor sætter vi ekstra fart på vores arbejde med at tiltrække investeringer, nye job og virksomheder til Silkeborg Kommune. De første opgaver bliver bl.a. at styrke kommunens modtageapparat, service og tilgængelighed, samt at lave en proaktiv indsats overfor udvalgte målgrupper af investorer og virksomheder med udgangspunkt i de nye erhvervsarealer langs Silkeborgmotorvejen. 

Ny lokal vindklynge?

På nogle områder kan vi allerede se, at vores indsats kombineret med de gode rammevilkår og virksomhedsmiljø der er i Silkeborg har båret frugt. Det gælder fx indenfor vindenergi. Her har vi mange dygtige virksomheder i Silkeborg i forvejen bl.a. Ymer Technology der flyttede her til for et par år siden, og Envision Energy der bygger nyt udviklingskontor ved Silkeborgmotorvejen.

Den 1. januar 2017 åbnede vindmølleindustrien kontor i Silkeborg, og samtidig rykkede Invest in Denmark deres mand der har fokus tiltrækning af internationale vind- og miljøvirksomheder fra Herning til Silkeborg.

Den 1. marts 2017 åbner DEIF Windpower Technology et nyt udviklingskontor på Ferskvandcentret i Silkeborg, og vi regner med at endnu flere vind- og cleantechvirksomheder vil etablere sig i Silkeborg i løbet af de kommende år.

Kontakt Silkeborg Kommunes erhvervstaskforce

Hvis du er interesseret i at høre mere om din virksomheds muligheder i Silkeborg kan du kontakte Silkeborg Kommunes Erhvervstaskforce og udviklingschef Gregers Pilgaard på mobil: 2090 1368 eller mail: erhverv@silkeborg.dk

Fart på strategien - fart på Silkeborg

Du kan læse om alle de handlinger der skal sætte fart på Silkeborg Kommunes erhvervsstrategi i Erhvervshandleplan 2017 (PDF).

Sidst opdateret