Turisme

Silkeborg Kommune har sammen med Region Midtjylland har fastlagt en fælles strategi for udvikling af turismeerhvervet, så det bliver muligt at tiltrække flere turister.
Kajaksejlads på Silkeborg-søerne

Globalt er turisme et erhverv i vækst. Men I Danmark har turismeerhvervet de seneste år været præget af stagnation. Mulighederne for flere turister og øget omsætning er ikke blevet udnyttet fuldt.

Forretningsudvikling og oplevelser

Udnyttelse af turismeerhvervets potentiale for øget omsætning og nye arbejdspladser kræver et mere klart erhvervspolitisk sigte på turisme. Systematisk forretningsudvikling i turismevirksomheder, udvikling af nye produkter og oplevelser m.m. er afgørende hvis Danmark skal tiltrække flere turister, som bliver her i længere tid. Derfor har både Silkeborg Kommune og Region Midtjylland indenfor det seneste år fastlagt en strategi for udvikling turismeerhvervet.

Strategiske indsatsområder

TurismeSilkeborg, som bredt repræsenterer turisterhvervet og Silkeborg Kommune, har bl.a. fastlagt følgende strategiske indsatsområder, som skal øge erhvervets omsætning og beskæftigelse: 

  • Forretningsudvikling af turismevirksomheder og udvikling af pakkeprodukter, bl.a. i relation til Gudenåen og Hærvejen 
  • Større satsning på erhvervsturisme og møder kombineret med særlige Silkeborgoplevelser
  • En mere målrettet og tilgængelig turistservice gennem brug af digitale medier
  • Styrket samarbejde med turismerhvervet om turistservice med fokus på udvikling af digitale redskaber
  • Øge turistens interesse for Silkeborg i forhold til bosætning, erhvervsvirksomhed, handel m.m.

Se filmen "Vi skaber liv"

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen. 

Sidst opdateret