Biogas fra gylle erstatter naturgas

Ny aftale med HMN Naturgas om biogasvarme til 108 kommunale bygninger.
Vestre Skole

Med aftalen bidrager Silkeborg som en af de første kommuner til at sende biogas fra gylle ud i naturgasnettet.

Silkeborg Kommune har købt biogas til 108 kommunale bygninger, og det nedbringer CO2 udslippet med 14.000 ton over fire år:

”Vores mål er, at Silkeborg Kommune skal være CO2 neutral i 2030, og vi investerer i disse år 112 mio. kr. i energibesparelser. Aftalen med HMN Naturgas betyder, at vi sparer yderligere 3.500 ton CO2 hvert år og samtidig lægger det kommunale forbrug om til en danskproduceret energiform, som på sigt også kan give nye arbejdspladser. Det er en gevinst for alle parter,” siger Silkeborgs borgmester Steen Vindum (V).

Købet sker via certifikater administreret af Energinet.dk. Det betyder i praksis, at biogassen kan blive brugt et helt andet sted i landet.

Gassen er baseret på gylle og kyllingemøg, tilsat halm og græs. Producenten er LBT-Agro.

Gasselskabet HMN Naturgas er ejet af 57 kommuner i Midt- og Nordjylland plus hovedstadsområdet.

Sidst opdateret