Ny planlov skal tage hensyn til Silkeborgmotorvejen

Den nye planlov vil få meget negative konsekvenser for Silkeborg by og Silkeborg Kommunes muligheder for at udnytte Silkeborgmotorvejens vækstpotentiale, hvis loven ikke tager hensyn til, at Silkeborgmotorvejen er en bymotorvej, der går gennem Silkeborg by.
Motorvejen fra oven

Det skriver Silkeborg Kommunes borgmester Sten Vindum i et høringssvar til lovforslaget om modernisering af planloven.

I forslaget til den nye planlov skal erhvervsarealer langs motorveje fremover forbeholdes transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder.

- Det vil koste os arbejdspladser og virksomheder. Det vil have meget negative konsekvenser i Silkeborg. Silkeborgmotorvejen går ind gennem byen, hvor vi både har eksisterende og nye erhvervsområder med eksisterende og planlagte kontorvirksomheder, siger Steen Vindum.

- Helt konkret løber Silkeborgmotorvejen lige gennem Erhvervskorridoren, som er et erhvervsområde midt i det nordlige Silkeborg mellem bydelen Gødvad mod nord og bydelen Alderslyst mod syd. Erhvervskorridoren er meget attraktiv for kontorvirksomheder, og det vil være ødelæggende for byen og for væksten, hvis der her skal etableres virksomheder, der skaber tunge godstransporter og kørsel i alle døgnets timer, siger Steen Vindum.

- Vi har som minimum behov for en undtagelse i lovteksten om motorvejsstrækninger, der går igennem eksisterende byer, så bestemmelsen alene gælder for erhvervsområder udenfor eller på kanten af den bymæssige bebyggelse.

For yderligere information

Kontakt venligst borgmester Steen Vindum på tlf.:  26 29 37 32

Sidst opdateret