Familie og Børnehandicap

Børnefamilier kan få gratis rådgivning i Familierådgivningen.

Familierådgivningen

Børn, unge og deres familier, kan få gratis rådgivning hos Familierådgivningen, også anonymt.

Hvad kan man få hjælp til?

Bekymringer om børnenes udvikling og opdragelse, forældrenes indbyrdes forhold, ungdomsproblemer, kriser i forbindelse med sygdom, dødsfald, skilsmisse. Sådanne spørgsmål, bekymringer og problemer kan det ofte hjælpe at tale med en familierådgiver om.

Indsatsen Vi vil mere - Se Filmen - Vi vil mere

Tilbud til familier

Hvem kan henvende sig?

Både forældre og børn og unge kan henvende sig hos Familierådgivningen og få gratis rådgivning. Hvis der opstår et akut behov for hjælp, er man velkommen til at komme i vores åbningstid ellers er det bedst at træffe aftaler telefonisk.

Rådighedsvagt

Akut hjælp uden for Familierådgivningens telefontid

Når børn eller unge i Silkeborg Kommune, har et uopsætteligt behov for kommunens støtte, har politiet mulighed for at tilkalde en familierådgiver, der har rådighedsvagt på alle tider af døgnet.

Politiet kan kontaktes på tlf. 87 23 14 48

Ungeenheden U.C. Knaps Minde

Ungeenheden U.C. Knaps Minde er et tilbud om ambulante støtte til unge i Silkeborg Kommune.

Kerneopgaven er, at støtte unge, visiteret fra kommunen, med behov for socialpædagogisk støtte i, at håndtere, begribe og se mening med eget liv, ud fra de forudsætninger de har.

Herudover tilbydes rusmiddelrådgivning for unge under 18 år, som er bosiddende i Silkeborg Kommune, og som har et misbrug af euforiserende stoffer eller alkohol.

Arbejdet med den unge tager afsæt i handleplanen, som den unge har udarbejdet sammen med sin familierådgiver.

Ungeenheden U.C. Kaps Mindes hjemmeside

Familiecentret

Familiecentret er et forebyggende tilbud til børnefamilier i Silkeborg kommune, der har brug for rådgivning/familiebehandling.

Familiecentret er en del af Familiesektionen. I Familiecentret tilbyder vi hjælp til familier med børn under 18 år, hvor børn har det svært.

Familiecentret yder familiebehandling/terapeutiske samtaler, rådgivning/vejledning og praktisk pædagogisk bistand. Vi har i familiecentret også en række andre tilbud fx forskellige børnegrupper, åben familierådgivning mv.

Alt dette kan du læse mere om på Familiecentrets hjemmeside;

Familiecentrets hjemmeside

Familiecentret har lavet 4 korte videofilm (hver på 3-4 min), hvor vi og nogle borgere fortæller om den hjælp, de har fået i Familiecentret. Disse kan ses på overstående hjemmeside.

Vi har i Familiecentret en grundlæggende tro på, at alle forældre ønsker det bedste for deres børn, men at familier nogle gange kan have bruge for professionel hjælp til at komme ud af en fastlåst situation.

For at få hjælp fra Familiecentret kræver det i de fleste tilfælde, at familien retter henvendelse til en familierådgiver i Familierådgivningen på rådhuset.  Sammen med en familierådgiver afklares det om, Familiecentrets tilbud vil være det rette tilbud i forhold til den problemstilling, som I står i.

Familieplejen

Familieplejen er en afdeling under Familieafdelingen. Familieplejen løser opgaver i forhold til både aflastnings og plejefamilier.

Hvis man ønsker at blive plejefamilie, skal man godkendes af Det Sociale Tilsyn Nord. Proceduren fremgår af deres hjemmeside.

Silkeborg Krisecenter

Krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn

Silkeborg Krisecenters hjemmeside 

Underretning

Du har som borger pligt til at underrette kommunens familierådgivning, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, seksuelle overgreb eller lever underforhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

Side om underretning

Beredskabsplan til ansatte

ved mistanke om overgreb på børn og unge i alderen 0-18 år Se I barnets tarv nedenfor.