GudenåSamarbejdet

GudenåSamarbejdet er de 7 Gudenå-kommuners samarbejde om Gudenåens og oplandets oplevelsespotentiale

GudenåSamarbejdet er et samarbejde mellem Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner om Gudenåens oplevelsespotentiale.

I 2016 og 2017 har GudenåSamarbejdet blandt andet

 • sat skilte på alle broer og overbæringssteder over Gudenåens hovedløb samt ind til alle teltpladser
 • revideret og genudgivet 8 kort over Gudenåen fra kilde til fjord samt kort 9 over Randers Fjord
 • skabt ny formidling om Trækstien på hjemmeside og som folder
 • samarbejdet med turistorganisationerne om opgradering og nye beskrivelser af de regionale cykelruter 29, 30, 31 og 33
 • opgraderet det digitale oplevelseskort oplevgudenaaen.dk, der lanceres foråret 2018
 • koordineret og faciliteret med henblik på øget tilgængelighed og synlighed af Gudenåens og oplandets oplevelsesmuligheder

Formålet med GudenåSamarbejdet er at binde Gudenåen og oplandet bedre sammen som en sammenhængende outdoor-/friluftsdestination i Østjylland (Business Region Aarhus) for borgere, gæster og turister. Læs det politiske grundlag for GudenåSamarbejdet her.  

Organisation

GudenåSamarbejdets politiske styregruppe er de 7 kommuners borgmestre, den administrative styregruppe er et forum bestående af en direktør fra hver af de 7 kommuner. Det daglige arbejde udføres af en fuldtidsansat koordinator - se kontaktinformation øverst til højre - støttet af en faglig styregruppe bestående af

 • Mette Vildbrad, Hedensted Kommune
 • Trine Bundgaard Have, Horsens Kommune
 • Jesper Simonsen, Skanderborg Kommune
 • Gregers Pilgaard, Silkeborg Kommune
 • Thomas C. Andersen, Viborg Kommune
 • Johannes Birk Schwarz, Favrskov Kommune
 • Dennis Jensen, Randers Kommune

 

GudenåSamarbejdet før 2016

Fra 2012-15 boede GudenåSamarbejdet i Gudenåkomitéen, der er de samme 7 kommuners samarbejde om sejladsbestemmelser og vandmiljø. GudenåSamarbejdet opstod dels som en politisk vision om bedre ”udnyttelse” af Gudenålandets oplevelsespotentiale (læs mere om visionsprocessen), dels som et dialogforum for de mane Gudenåinitiativer – først og fremmest OplevGudenaa og VisitGudenaa (læs mere om GudenåSamarbejdet 2013-15).

GudenåSamarbejdet vers. 1 overleverede status og anbefalinger til GudenåSamarbejdet vers. 2 i form af et ”Overdragelsesdokument”, der byggede direkte videre på den Helhedsplan, der blev skabt under GudenåSamarbejdet 2013-15.  

Tanken var hele tiden, at GudenåSamarbejdet skulle flyttes ud af naturforvaltningerne og over i en mere udviklingsorienteret organisation. At forankre GudenåSamarbejdet politisk i et borgmesterforum og administrativt i udviklings- og kultur- og fritidsforvaltningerne skete med henblik på en helhedsorienteret tilgang til oplevelsesudviklingen i og omkring Gudenåen – på tværs af forvaltninger og fagligheder og ved samarbejde med både kommunale og ikke-kommunale aktører.   

 

Sidst opdateret