Tandplejen

Find oplysninger om kommunens kommunale klinikker.
Du vil kunne se vores åbningstider når skolerne holder ferielukket.

 

 

Tandplejens administration

Fold alle ud

Tandplejen

Fold alle ud

Tandpleje for ældre

Tandpleje for pensionister i eget hjem og på plejecentre

Den Kommunale Tandpleje
Hvem kan få omsorgstandpleje?

Der kan ydes omsorgstandpleje, hvis borgeren

  • Bor på plejehjem, plejecenter eller er på daghjem
  • Bor i eget hjem eller bofællesskab og har behov for hjælp til egenomsorg og personlig pleje efter lov om social service § 83 eller § 85.

Tilbuddet gælder kun, hvis det vurderes, at almindelig tandlæge ikke kan benyttes.


Omsorgstandpleje bliver givet efter behov. Der bliver ikke behandlet, hvis generne ved behandling er større end den forbedring, der kan opnås. Der kan også ydes omsorgstandpleje, hvis borgeren har protese.

Kvalitetsstandard kan rekvireres i tandplejens administration, tlf. 89704401

Hvad koster det?

Der er en brugerbetaling på 520,00 kr. årligt. (i 2018). Brugerbetalingen opkræves med 43,50 kr. pr. måned.

Der kan søges om personligt tillæg til, at dække udgiften.

I de tilfælde hvor behandling kun kan foregå på en tandklinik, kan der søges om kørselstilskud som personligt tillæg efter gældende regler.

Tilbuddet omfatter

  • Undersøgelse af mund og tænde
  • Forebyggelse af tandsygdomme
  • Behandling af tænder, mund og proteser

Behandling vil først og fremmest være af smertelindrende karakter, så tandsættet er funktionsdygtigt.

Hvor foregår det

Der ydes omsorgstandpleje der, hvor borgeren bor eller på en tandklinik.

Tilmelding til omsorgstandpleje

Visitation til omsorgstandplejen sker via Visitationsgruppen i kommunens Sundheds- og Omsorgsafdeling. Du kan rette henvendelse på telefon 89 70 18 76. Visitationsgruppen vurderer, om du er berettiget til omsorgstandpleje og kontakter i givet fald omsorgstandplejen.

Valgmuligheder

Det er Den kommunale Tandpleje, der står for omsorgstandplejen. I helt særlige tilfælde kan det være en klinisk tandtekniker. Vær opmærksom på, at det skal være en tekniker, som Silkeborg Kommune har aftale med. 

Tandpleje til voksne med handicap eller psykisk lidelse

Specialtandpleje er almindelig tandpleje til dig, der ikke kan benytte almindelig tandlæge på grund af handicap eller psykisk lidelse

Specialtandpleje til voksne med handicap eller psykisk diagnose

Har du et handicap eller en psykisk lidelse kan du benytte kommunens tilbud om specialtandpleje. Du skal visiteres til specialtandpleje af én af specialtandplejens to tandlæger. Hvis det vurderes ved visitationen, at du uden problemer kan gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge, vil du dog ikke blive visiteret til specialtandpleje.

Vurderingen ser på

  • Psykisk udviklingshæmning
  • Sindslidelse
  • Andet for eksempel autisme, omfattende cerebral parese og sklerose, social fobi, OCD.

 

Undersøgelse, forebyggelse og behandling

Specialtandplejen tilbyder undersøgelse, forebyggelse og alle typer behandling hos vores særligt uddannede tandplejere og tandlæger. Vi har stor erfaring med at behandle personer med specielle behov. Vi lægger især vægt på at forebygge, så du kan bevare dine egne tænder så sunde som muligt. Behandlingen foregår på dine betingelser, og vi tager os god tid.

Du er altid velkommen til at tage en ledsager med. Klinikken er indrettet handicap-venligt. Det er vigtigt for os i Specialtandplejen at have et tæt samarbejde med dig, dine pårørende og nære personer, så vi kan behandle dig så godt som muligt. Vi kommer gerne ud i institutioner, på bosteder med mere og giver vejledning og information om tandpleje.

Max 1935 kr. om året

Det maksimale beløb er 1935,00 kr. om året (2018 priser) for at modtage specialtandpleje. Vi sender en regning til dig sidst på året. Sygesikringen Danmark giver tilskud til betalingen. Eventuel transport til og fra klinikken skal du selv betale.

Tilmelding til specialtandpleje

Læger, tandlæger, pædagoger og andre støttepersoner kan henvise til visitation i den kommunale Specialtandpleje. Det skal være skriftligt. Find tilmeldingsblanketten til specialtandpleje på linket. Adressen, den skal sendes til, står her under.
Derefter indkalder tandlægen dig, og vi vurderer, om du er berettiget til specialtandpleje.

Link til Specialtandplejen

Yderligere oplysninger og adresse

Inger Fryland Jørgensen
Den kommunale specialtandpleje
Dybkærskolens tandklinik
Arendalsvej 271
8600 Silkeborg
Telefon 89 70 25 85 (8.00 – 09.30 og 13.00 - 15.00)

 

Kvalitetsstandarden kan rekvireres på Dybkær klinikken.


Dybkær klinikken
Arendalsvej 271
8600 Silkeborg

Telefontid 
Mandag - fredag:
08.00 - 09.30 
og
13.00 - 15.00

Åbningstid 
Mandag - fredag:
08.00 - 15.00 

Send sikkert - Digital Post

EAN-nummer 
5798005638421

Telefon: 89 70 25 85
E-mail: tandplejen@silkeborg.dk

Sidst opdateret