Nære Sundhedstilbud

Nære Sundhedstilbud varetager opgaver inden for genoptræning, hjælpemidler, mestring og sygepleje. Sektionens opgaver er kendetegnet ved at være tidsbegrænsede, målrettede og udredende. Udredningen kan føre til, at man støttes til at kunne mestre selv igen, eller afklare om der er behov for en længerevarende indsats

I Nære Sundhedstilbud yder vi indsatser inden for både service- og sundhedsloven. Det kan både foregå i eget hjem, i et træningscenter, på et plejecenter eller en midlertidig plads.

Er der behov for hjælpemidler til at klare hverdagen, har vi til opgave at levere og servicere disse.

Ligeledes består sektionen af en sygeplejefaglig indsats. Denne har til opgave, at sikre en ensartet udvikling af sygeplejen i Kommunen i takt med, at udfordringerne i sundhedsvæsnet kræver udvikling og omstilling.

 

Læs mere her

Fold alle ud

De midlertidige pladser

Læs mere om De midlertidige pladser

Leder af De midlertidige pladser på Gødvad plejecenter:

Helle Dencker Sørensen
Tlf: 22 28 83 66
Mail: HelleDencker.Sorensen@silkeborg.dk
Kongsbergvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere om Gødvad plejecenter

Leder af De midlertidige pladser på plejecentret Fuglemosen:

Stinne Ø. Mensberg
Tlf. 89 70 40 51
Mail: StinneOstergard.Mensberg@silkeborg.dk
Fuglemosevej 5, 8620 Kjellerup

Læs mere om Fuglemosen

Leder af De midlertidige pladser på Remstruplund:

Tina Frank
Tlf: 21 43 70 17
Mail: Tina.Frank@silkeborg.dk
Gudenåvej 1 A, 8600 Silkeborg

Læs mere om døgngenoptræning på Remstruplund

Genoptræning/Træning

Læs mere om genoptræning/træning

Lokaltrænende terapeuter – Udekørende terapeuter:

Funktionsleder
Hanne Amby
 
Tlf: 40 24 57 18
Mail: Hanne.Amby@silkeborg.dk 

Lokaltrænende terapeuter – På De midlertidige pladser

Fuglemosen
Stinne Østergård Mensberg
Tlf: 51 29 29 91
Mail:StinneOstergard.Mensberg@silkeborg.dk

Gødvad
Helle Dencker Sørensen

Tlf: 22 28 83 66
Mail: HelleDencker.Sorensen@silkeborg.dk

Genoptræningscenter Kjellerup:

Funktionsleder
Christina Sandbjerg Nymand

Tlf: 89 70 36 50
Mail: ChristinaSandbjerg.Finsen@silkeborg.dk

Genoptræningscenter Remstruplund:

Funktionsleder
Tina Frank

Tlf: 21 43 70 17
Mail: Tina.Frank@silkeborg.dk 

Sidst opdateret