Sektionen for Hjemmepleje og Hjemmesygepleje

Sektionen for Hjemmepleje og Hjemmesygepleje i Silkeborg Kommune beskæftiger ca. 500 medarbejdere.

Læs mere om:

Fold alle ud

Ledelse

Sektionsleder

Martha Højgaard
Telefon: 89 70 40 01
Send e-mail

Sundhedsfagligleder

Lene Frost
Telefon: 89 70 45 14
Send e-mail

Område: Alderslyst, Gudenå, Gjern, Sygeplejersker

Sundhedsfagligleder

Helle Laursen
Telefon: 89 70 40 13
Send e-mail

Område: Kjellerup, Them/Bryrup, Aldersro, Ved Banen, Marienlund Daghjem og Café.

Leder af administration, økonomi og IT.

John Andersen
Telefon: 89 70 40 02
Send e-mail

 

Marienlund Daghjem og Café

Daghjemmets og Caféens størrelse og indretning:

Daghjemmet er kommunens største med mange lokaler i forskellige størrelser. Egnet til aktiviteter af varierende formål alt efter brugernes behov.

Caféen er placeret som hjertet i daghjemmet. I caféen foregår en del af de daglige aktiviteter samt diverse større arrangementer. Caféen tilbyder bespisning til pensionister og borgere over 60 år bosiddende i Silkeborg kommune.

I daghjemmet er der indrettet 9 hvilestuer, så der gives mulighed for hvil i enten seng eller stol. 

Det åbne centertilbud er rettet mod pensionister og borgere over 60 år, som i dagligdagen kan deltage i aktivitetstilbud uden hjælp fra personalet. Centertilbuddet er overvejende styret af brugere samt frivillige.

Personalegrupper:

Pleje- og aktivitetspersonale, ernæringsassistenter, økonoma, husassistenter og teknisk servicemedarbejder

Der er fast tilknyttet personale i daghjemmet og det åbne center på alle hverdage. I caféen er der desuden begrænset åbningstid i alle weekender samt på helligdage. 

Andre praktiske oplysninger:

For brugere visiteret til Daghjemmet er der mulighed for kørselsordning.

Kontakt Daghjemmet:
Telefon nr.: 89703907

Kontakt Caféen:
Telefon nr.: 89703908

Hjemmepleje

Læs mere om kommunens hjemmepleje

Lokalleder - Them/Bryrup gruppen
Anette Lindgren
Telefon: 89 70 38 90
Send e-mail

Dækker dag og aften:
Funder, Gjessø, Virklund, Them og Bryrup

Lokalleder - Aldersro
Jette Romme Pedersen
Telefon: 89 70 39 40
Send e-mail

Dækker dag og aften:
Den østlige del af syd- og midtbyen og Århusbakken

Dækker nat: Hele Silkeborg Kommune

Lokalleder - Ved Banen
Anna-Grethe Dam
Telefon: 89 70 39 90
Send e-mail

Dækker dag:
Den vestlige del af syd- og midtbyen

Dækker aften: Hele syd- og midtbyen.

Lokalleder - Alderslyst Vest
Kristina Hvid Nielsen
Telefon: 89 70 46 20
Send e-mail

Dækker dag:
Den vestlige del af Alderslyst

Lokalleder - Alderslyst Øst
Bettina Birkkjær Bendtsen
Telefon: 89 70 46 10
Send e-mail

Dækker dag:
Den østlige del af Alderslyst

Dækker aften:
Hele Alderslyst

Lokalleder - Gudenågruppen
Tina Madsen
Telefon: 89 70 45 51
Send e-mail

Dækker dag og aften:
Sejs, Laven/Linå, Resenbro og Gødvad

Lokalleder - Gjern
Ann Obling Gregersen
Telefon: 89 70 45 81
Send e-mail

Dækker dag og aften:
Gjern Fårvang gruppen dækker Gjern, Sorring, Voel, Grauballe og Fårvang samt det landdistrikt som omkranser disse byer.

Lokalleder - Kjellerup Vest 
Tove F. Flarup
Telefon: 89 70 41 66
Send e-mail

Dækker dag:
Thorning, Vium/Hvam, Gråmose, Knudstrup og dele af Kjellerup by.

Lokalleder - Kjellerup Øst og Balle
Inger Birthe Jokumsen
Telefon: 89 70 41 61 (Kjellerup øst)
Telefon: 89 70 42 31 (Balle)
Send e-mail

Dækker:
Ans, Sjørslev, Demstrup og dele af Kjellerup by.
Resdal, Balle, Hvinningdal og Kragelund.

Hjemmesygepleje

Læs mere om kommunens sygepleje

Lokalleder - Toldbodgade/Them
Helle Leicht Pedersen
Send e-mail

Kontakt sygeplejerskerne:
89 70 38 95 - Them/Virklund
89 70 39 95 - Ved Banen
89 70 39 15 - Aldersro

Lokalleder - Ballelund/Sandgårdsparken
Helle Krab Skøtt
Send e-mail

Kontakt sygeplejerskerne:
89 70 41 46 - Hvinningdal, Balle, Resdal, Lemming, Kragelund, Ans, Thorning, Vinderslev og Kjellerup.

Lokalleder - Alderslyst/Voel
Bente Fisker
Send e-mail

Kontakt sygeplejerskerne:
89 70 46 26 - Alderslyst (Nylandsvej, Søholt, Nørretorv)
89 70 45 77 - Voel (Sorring, Gjern, Fårvang, Grauballe, Gødvad, Resenbro og Sejs)

Sidst opdateret