Entreprenørgården

Som entreprenørchef har jeg ansvar for, at de entreprenøropgaver Silkeborg Kommune udfører med eget mandskab fra Entreprenørgården løses effektivt til konkurrencedygtige priser.

Jeg har samtidig ansvaret for den daglige ledelse af Entreprenørgården, som arbejder efter forretningsmæssige principper i delvis konkurrence med det private erhvervsliv.

Entreprenørgården løser opgaver inden for:

Vej/Anlæg

Vejdrift, renhold og anlægsopgaver.

Natur og Park

Skadedyrsbekæmpelse, vedligehold af beplantning, stier, søer og vandløb.

Idræt og Institutioner

legepladskontrol og reparationer, vedligeholdelse af grønne områder for institutioner.

Maskiner og pladser

reparation og service for Entreprenørgårdens maskiner/biler, udvikling og optimering af maskinpark, indkøb og salg af materialer.

https://entreprenoergaarden.silkeborgkommune.dk

Sidst opdateret