Informatik

Sektionen løser både interne administrationsopgaver og myndighedsopgaver indenfor ejendomsskat, ejendomsdata og vej- og adresseændringer. Vi er inddelt i fire faglige teams med hver deres hovedopgaver:

Team Kort og Geodata

-Ansvar for kommunens kortproduktion og geodata
-Kort- og dataanalyser
-3D-bymodel
-Digitalisering og registrering af geodata
-Landmålingsydelser

Lars Damgaard, 89 70 14 88
Mette Milo Tromborg, 89 70 14 95
Sisse Koudal Christensen, 89 70 14 85
Tonni Due Knudsen, 20 51 75 46
Anne Ulriksen Dybjkær 89 70 15 10
Helle Lind Borum 89 70 15 04

Kontakt Team Kort og Geodata pr. mail


Team Register

-Ansvar for ejendomsdata, herunder registreringer i Bygnings- og Boligregistret (BBR)
og Ejendomsstamregistret (ESR)
-Vej- og adresseændringer 
-Ejendomsskat 

Anne Grethe Hansen, 89 70 14 95
Majbritt Bjarup Lemming, 89 70 14 93
Mette Guldahl Feldt, 89 70 14 97
Pia Mølgaard, 89 70 14 98
Jette Amby Nielsen, 89 70 14 96

Kontakt Team Register pr. mail

Team Digitalisering og IT

-Ansvar for digitaliseringsindsatser/-strategier i hele Teknik- og Miljøafdelingen
-Ansvarlig for Webkort/GIS-funktion
-Projektlederfunktion/-koordinator
-Ansvarlig for IT-, telefoni og diverse specialudstyr
-Sekretariatsfunktion for GeoMidt samarbejde 

Johannes A. Draad, 89 70 14 78
Per Hammerholt, 21 46 64 15
Reno Aagaard Lindberg, 24 23 77 89
Steffen Lundtofte Hansen, 89 70 14 82
Karsten Degn Christensen, 51 18 60 300
Tina Dyhr, 89 70 15 54
Vibeke Dahlgaard,

Kontakt Team Digitalisering og IT pr. mail

Team Stab

-Økonomifunktion – budget, budgetopfølgning, regnskab mm.
-Personaleadministration
-Lederservice
-Dagsordener til politiske udvalg tilhørende Teknik- og Miljøafdelingen
-Håndtering af post og journalisering
-Projektovervågning
-Sekretærfunktion for Hegnssynet v. Silkeborg Kommune

Grith Petursson, 89 70 14 55
Gitte Jessen, 89 70 14 76
Ina Madsen, 89 70 14 77
Karen Møldrup, 89 70 15 25
Maibritt Smedegaard, 89 70 14 73
Dorte Vinther, 89 70 14 75

Kontakt Team Stab pr. mail

Sidst opdateret